ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 9 ваучера за почивка от Астрал Холидейс

Спечелете 9 ваучера за почивка от Астрал Холидейс

Играта продължава до 30 ноември 2019 г.

История:

Скоро Мис Папричка има ръ-дъ. Бат Соло е изпаднал в чуденка къде да я заведе – на минерално басейнче или на чил къмпинг край язовир. От много мислене обаче леко е препържил човекът, ъ, пардон, картофът. Дай му едно рамо. Цъкни къде да заведе Мис Папричка.

За да участват в Промоцията, лицата, които отговарят на условията по Раздел 3, трябва да влязат на интернет страницата на Възложителя: www.chipi.bg и да изпълнят следните стъпки:

– 1. Да гласуват за една от предложените седмични опции.
– 2. Да се регистрират с имена и телефон;

Всеки участник има право да гласува само за една от предложените седмични опции, с което участва в седмична томбола за една награда. Подаденият глас дава на участника право на участие в томбола само за конкретната седмица, в която е подаден гласът му.

Всеки участник може да гласува по веднъж, за една от предложените опции всяка седмица. Всеки участник има право да гласува във всяка една нова седмица от общо 9 (девет), обявени в рамките на периода на Промоцията.

Седмиците, в които ще бъдат предложени нови опции за гласуване, се обявяват, както следва:

Седмица 1: 01.10 – 06.10.2019
Седмица 2: 07.10 -13.10.2019
Седмица 3: 14.10 – 20.10.2019
Седмица 4: 21.10 – 27.10.2019
Седмица 5: 28.10 – 03.11.2019
Седмица 6: 04.11 – 10.11.2019
Седмица 7: 11.11 – 17.11.2019
Седмица 8: 18.11 – 24.11.2019
Седмица 9: 25.11 – 30.11.2019

За целия период всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само за не повече от 1 (един) брой награда.

Участникът е длъжен да подаде своите данни (имена и телефон) след успешно гласуване за всяка една седмица, в която желае да вземе участие, чрез които ще бъде установена връзка с него, в случай че бъде изтеглен като печеливш.

Потребителите участват в томболата за ваучер за почивка с всеки подаден глас за една от предложените седмични опции. Всеки глас, подаден в рамките на конкретната седмица дава на участника възможност да спечели 1 (една) награда в края на всяка седмица, както са обявени в т. 4.3

Награди: 9 ваучера за почивка всеки на стойност по 200 лв с ДДС. Почивките се предоставят под формата на ваучер към туристическа агенция Астрал Холидейс с уебсайт https://www.tirs.bg/nw/;

Печелившите се определят на случаен принцип.

Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип чрез автоматична система в края на всяка обявена седмица в рамките на Промоцията.

Всеки потребител ще разбира дали печели ваучер за почивка в началото на всяка обявена седмица в рамките на Промоцията, следващата седмицата на гласуването.

Тегленията на всеки победител в края на всяка обявена седмица ще се провеждат в присъствието на 3/три/-членна комисия, с представители служители на Изпълнителя, която ще съставя Протокол за определяне на печелившите.

Победителите от жребиите се обявяват на интернет сайта www.chipi.bg

Участниците могат сами да проверят дали са спечелили награда от Промоцията на интернет-страницата www.chipi.bg в раздел „Печеливши“.

Всеки участник, спечелил почивка ще получи обаждане с информация как да си получи наградата.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица или заменяни за тяхната парична равностойност или за други продукти.

Участниците, спечелили ваучер за почивка, ще получат обаждане на посочения телефонен номер, подаден при регистрацията, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на обявяването им на сайта www.chipi.bg, с информация как да си получат наградата.

В случай че в срока по т. 6.2. спечелилият участник не бъде открит след 3 (три) опита за осъществяване на контакт с него на подадения от него телефонен номер, се счита, че участникът се отказва от наградата си.

Печелившите участници получават наградите си по куриер в срок от 45 (четиридесет и пет) работни дни от края на промоцията на посочения от тях пощенски адрес. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Възложителя.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКЕНТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ