ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете колата от ‘Диви и щастливи’ и 50 двойни билета за филма

Спечелете колата от ‘Диви и щастливи’ и 50 двойни билета за филма

Играта продължава до 27 октомври 2019 г.

Може да спечелиш

1 щастливец ще спечели колата на инспектор Донев от филма
50 ваучера за двама за посещение на прожекция на филма

Участието в Играта НЕ Е обвързана с покупка.
За участие в Играта желаещите лица трябва да отговорят на следния въпрос: „Какво казва инспектор Донев (Александър Сано) в началото на трейлъра на филма Диви и щастливи?“ и да се регистрират за участие в играта на kaufland.bg/divi-shtastlivi в рамките на Периода на провеждане.

В тегленето на наградите участват само лица, участвали в Играта, които имат право да участват съгласно горната т. 2.1. и са изпълнили и двете изброени в т. 3.2. по-горе условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта, един Участник може да участва неограничен брой пъти, като обаче ще участва само веднъж в тегленето на наградите.

Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използване на технически и други средства и методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да премахне от Играта неговите/ нейните/ техните участия и да го/ я/ ги лиши от правото да получи/ получат вече изтеглена награда.

Участието в Играта дава възможност за спечелване от един участник на една от следните награди:

а.  Един от 50 ваучера  за прожекция по избор на филма „Диви и щастливи“. Всеки ваучер съдържа два билета за филма и е валиден от 29 ноември 2019 г. до 31.12.2019 г или докато филмът е на екран. Ваучерът НЕ важи за прожекции на филма преди тази дата.
или

б. Автомобилът, който инспектор Донев (героят на Александър Сано) шофира във филма „Диви и щастливи“. Модел: BMW 5, рег номер: СВ 5526 НН Автомобилът е тунингован за целите на филма и управлението му в градски или извънградски условия не е възможно поради променена хидравлика и начин на управление. Автомобилът е с колекционерска стойност и при желание може да бъде преконфигуриран от и за сметка на печелившия.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду участници, отговарящи на зададените в т. 2.1. и т. 3.2. по-горе условия, в присъствието на комисия, състояща се от служители от отдели „Маркетинг“, „Ревизия“ и „Право и съответствие“ на Организатора.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички валидни, отчетени в системата регистрации, отговарящи на Условията.

Само печелившите участници ще бъдат уведомени – чрез телефонно обаждане и/ или имейл. Всеки един от печелившите участници ще получи ваучер, предоставен от Kaufland.  Филмът “Диви и щастливи“ ще се излъчва в следните киносалони: „Cinemax“ – град Благоевград, „Forum“ –  град Ботевград, „Cinema City“ – град Бургас, кино „Икар“ – град Добрич, „Paradiso“ – град Гоце Делчев, „Paradiso“ – град Хасково, „Пазарджик“ – град Пазарджик, „Cinema City“ – град Пловдив, „Faces“ – град Пловдив, „Eccoplex“ – град Пловдив, „Cinema City“ – град Русе, „Royal“ – град Мездра, „Royal“ – град Бяла Слатина, Общински драматичен театър – град Кюстендил, „Агликина Поляна“ – град Сливен, „Мобилно кино“ – град Видин, „Търговище“ – град Търговище, „Враца“ – град Враца, „Монтана“ – град Монтана, „Латона“ – град Шумен, „Латона“ – град Силистра, „Латона“ – град Разград, „Латона“ – град Казанлък, „Лъки“ – град Пловдив, „Люмиер“ – град София, „Одеон“ – град    София, „Дом на киното“ – град София, „Г8“ – град София, „Евро Синема“ – град София, „Елит“ – град Ямбол, „Arena DeLuxe“ – град София, „Arena The Mall“ – град София, „Арена Плевен“ – град Плевен, „Cinegrand PCS“ – град София, „Cinegrand SRM“ – град София, „Cinema City Mall Sofia“ – град София, „Cinema City Paradise Center“ – град София, „Cinema City Varna“ – град Варна, „Arena Park Mall Stara Zagora“ – град Стара Загора, „Cinema City“ – град Стара Загора, „Arena Markovo Tepe“ – град Пловдив, „Arena Mall Varna“ – град Варна, „Arena Grand Mall Varna“ – град Варна, „Фестивален и конгресен център‘ – град Варна, „Forum Veliko Tarnovo“ – град Велико Търново, „Космос‘ – град Ловеч, Кино „Петър Слабаков“ – град Каварна, „Кинополис“ – град Габрово, „Кинополис“ – град Карлово, „Кинополис“ – град Плевен, „Кинополис“ – град Велико Търново, „Пайнер“ – град Димитровград, „Еккоплекс“ – град Сандански. За да гледа филма, печелившият участник е нужно да представи ваучера на касите на киното, в което има прожекции и в което желае да го гледа. Организаторите не носят отговорност, ако филмът не се прожектира в най-близкото до участника кино.

Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Имената на спечелилите участници, както и наградата, която печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване с, и изрично потвърждение от страна на, участниците, че се съгласяват с това обявяване.

Наградата, съобразно т. 4.1, се предоставя от „Продуцентска къща Спирит ЕООД“, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписваният, ЕИК: 200644890 , със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Коломан 1, наричано за краткост Спирит.  Спирит поема всички разноски, необходими за физическото предоставяне на наградите, а именно: разноски по доставяне на наградата до посоченото място на получаването, нотариални такси, такса вписване, такси за регистрация, данъци и други разноски, свързани с прехвърляне на собствеността върху наградата лек автомобил, доколкото такива се дължат. Не се поемат други разходи, свързани с ползването на наградите от печелившия участник. Спечелилият участник носи отговорност за последващата регистрация на промяната на собствеността пред органите на КАТ. При желание от страна на печелившия да получи служебна бележка от Спирит, той/тя следва да предостави на Спирит необходимите за това лични данни в съответствие със ЗДДФЛ.  Печелившият участник подписва договор със Спирит, посредством който се запознава с всички специфики на автомобила, който получава като награда за участието си в промоцията на Kaufland. Чрез този договор печелившият участник освобождава Спирит от всякаки претенции от страна на законовите органи в случай на неправилна употреба на наградата.

Участниците, спечелили ваучер за двоен билет за прожекция по избор за на филма „Диви и щастливи“, ще могат да получат своите награди на посочен от тях адрес. За получаване на наградите печелившите участници следва да предоставят на служител на спедиторската компания валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на своите данни с данните на печелившия. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол.

В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата, с изключение на наградата лек автомобил, може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ