ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери за слънчеви очила, VR очила, електронни четци, портативни конзоли и слушалки от Tic Tac

Спечелете ваучери за слънчеви очила, VR очила, електронни четци, портативни конзоли и слушалки от Tic Tac

Играта продължава до 10 ноември 2019 г.

Участващите продукти са всички продукти Tic Tac (включително, но не само: Tic Tac Mint, Tic Tac Orange, Tic Tac Apple mix, Tic Tac Strawberry mix) наричани по-долу „Промоционални продукти“, закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период.

Всеки, навършил 18 годишна възраст, закупил поне два Промоционални продукта с една касова бележка, в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да регистрира номера на касовата бележка и да участва в томбола за една 250-те награди от следващите пет вида:

•50 броя ваучери за слънчеви очила
•50 броя слушалки
•50 броя портативни конзоли
•50 броя електронни четци
•50 броя ваучери за VR очила

Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира различни касови бележки. Независимо от броя на регистрираните касови бележки, един участник може да спечели само една награда от вид за целия Промоционален период. В случай, че участникът е спечелил повече от една награда от даден вид, той/тя има право да получи само една от спечелените награди.

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на уеб страницата на Промоцията www.tictac50.bg („Сайтът“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки на Промоционални продукти, направени на територията на България. Процедурата за участие се осъщeствява в следните стъпки:

1. За да се регистрира за участие в томболата, потребителят трябва да въведе името на сайта www.tictac50.bg в браузъра си, след което да избере една от пет вида награди (изброени в Раздел 5.3.), за която да участва.

2. След като е направил своя избор за награда, участникът трябва да въведе номер на касова бележка, която доказва закупуване на поне два Промоционални продукта (посочени в Раздел 4), закупени в рамките на Промоционалния период (посочен в Раздел 3), но не по-късно от 10 ноември 2019 г. до 23:59:59 часа.

3. От потребителя ще бъде изискано да въведе валиден телефонен номер, както и да потвърди, че е над 18 годишна възраст, и че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и информацията, засягаща използването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

След регистрацията участникът ще види екран за потвърждение на регистрацията.

Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е избран като победител.

Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира номерата на различни касови бележки, които отговарят на условията на Промоцията.
5.2. Присъждане на награди

Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, в която се теглят печеливши участници от всички регистрирани. Всяка седмица ще се теглят по десет печеливши за всяка от петте вида награди от петте десетилетия, в присъствието на нотариус. Тегленията на наградите ще се организират на датите описани по долу:

•Първо теглене: 16.10.2019 г.
•Второ теглене: 23.10.2019 г.
•Трето теглене: 30.10.2019 г.
•Четвърто теглене: 6.11.2019 г.
•Пето теглене: 13.11.2019 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда. За да бъде валидиран, победителят трябва да изпрати по имейл снимка на касовата бележка, с която се е регистрирал за Промоцията и в която да се вижда сумата и името на закупените Промоционални продукти.

За всяка една категория награди ще бъдат изтеглени 50-ма печеливши, с по 2 резерви на печеливш (общо 100 резерви), в случай че: спечелил участник не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната касова бележка; въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес на територията на Република България; или спечелилият откаже наградата.

Наградите в Промоцията са 5 (пет) вида, както следва:

•Награда вид 1: Ваучер за слънчеви очила (от верига магазини “Opticlasa”), с максимална стойност 180 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 50 броя награди.
•Награда вид 2: Слушалки Beats by Dre, с максимална стойност 180 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 50 броя награди.
•Награда вид 3: Портативна конзола Nintendo 2DS, с максимална стойност 180 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 50 броя награди.
•Награда вид 4: Електронен четец Kindle 6, с максимална стойност 180 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 50 броя награди.
• Награда вид 5: Ваучер за VR очила, на стойност 180 лв. с ДДС, (стойността на наградата не надвишава сто пъти стойността на покупката). Ще бъдат раздадени 50 награди.

Стойността на всяка награда не трябва да надвишава 100 пъти стойността на покупката.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на промоционалните материали са илюстративни. Всеки печеливш на награда – физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната цена на получената награда (без ДДС), съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до победителите чрез куриер или пощенска услуга на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършва.

След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по телефон за това. Спечелилите ще трябва да изпратят по имейл снимка или сканирано копие на касовата бележка за верифициране и валидиране на участието.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора, имената си и точен адрес на територията на Република България за получаване на предметните награди, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6-8 седмици, считано от датата, на която победителят е изпратил пълен адрес за доставка и след като са уточнени всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на: неизпратен адрес в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен, грешен адрес; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Как да разбера кой са печелившите?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   в официалните правила на тази игра, организаторът е посочил, че ще се свърже по телефона с печелившите участници и няма да публикува техните имена или телефонни номера.

   Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ