ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 подаръчни комплекта с шоколади Своге

Спечелете 100 подаръчни комплекта с шоколади Своге

Играта продължава до 31 октомври 2019 г.

Тази година празнуваме 25-годишнина на шоколади Своге и отбелязваме заедно моментите на щастие. Играй и участвай за една от 25-те седмични награди, като създадеш парченце наслада и споделиш емоцията си. В края на играта един от всички участвали ще има шанс да спечели голямата награда – посещение в шоколадовата фабрика в гр. Своге.

Участникът трябва да:
Стъпка 1: посети сайта www.svogeshokoladi.bg/promo;
Стъпка 2: създаде свое парченце шоколад като натисне бутона „Включи се“.
За да създаде дигитално парченце шоколад е необходимо да избере един от четирите елемента и потвърди избора си;
Стъпка 3: попълни регистрационна форма, в която трябва да:
– въведе мобилен номер
– въведе captcha code
– потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo.

Колкото повече парченца шоколад създаде участникът, толкова повече пъти името му присъства в седмичните тегления, до достигане на ограниченията за участия в т. XIV. След края на всеки период от Играта, регистрациите се нулират и участникът е необходимо да създаде нови парченца шоколад.

Седмични награди – подаръчен комплект шоколади. Общо 100 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 25 броя всяка седмица от периода на Промоцията, както следва:

1. Период 1 – 01.10 – 08.10 включително – 25 броя подаръчни комплекта Своге
2. Период 2 – 09.10 – 16.10 включително – 25 броя подаръчни комплекта Своге
3. Период 3 – 17.10 – 24.10 включително – 25 броя подаръчни комплекта Своге
4. Период 4 – 25.10 – 31.10 включително – 25 броя подаръчни комплекта Своге

Всеки комплект съдържа 8 шоколада, разпределени по следния начин: по 1 бр. Своге млечен 90 г, Своге лешници 90 г, Своге лешници и стафиди 90 г, Своге с лешников крем 90 г, Своге екстра какао 90 г, Своге екстра какао 65% 80 г, Своге екстра какао с лешници 90 г, Своге екстра какао с двоен крем с вкус на лешници 90 г.

Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се извършва до 24 часа след края на съответния период от Играта. Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда за периода на Промоцията /Играта/.

Голяма награда – 1 бр. посещение във фабриката за шоколад в гр. Своге.

Тегленето и обявяването на печелившия участник ще се извърши до 24 часа след края на Играта измежду всички участвали. Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo.

Посещението във фабриката за шоколад в гр. Своге ще бъде проведено на 29.11.2019г , с начален час 8:00ч. Наградата включва:

1. Oрганизиран транспорт от Юнит 1 ЕООД до и от завода с маршрут стадион „Васил Левски“(тръгва от сектор А в 8:00 ч.), гр. София – Фабрика за шоколад в гр. Своге – Стадион „Васил Левски“, гр. София;
2. Санитарно облекло, необходимо за допускане на външни лица в производствената база, включително, но не само обувки, престилка и др.;
3. Организиран тур с пътеводител в производствената база.
4. Транспортна застраховка

Наградата „Посещение във фабриката за шоколад в гр.Своге“ не включва гориво и други транспортни разходи, тол такси, винетки, паркинг такси, лични застраховки, дневни разходи, настаняване, допълнителни извънредни лични разходи и такива от подобно естество на описаните в тази точка.

Печелившите на голямата награда се съгласяват да спазват мерките за сигуност и правилата за вътрешен ред във фабриката, с които ще бъдат запознати допълнително на място.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници, ще бъдат извествени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422894 (цена на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 25 регистрации в рамките на всеки един период от Играта. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. Един участник може да направи максимум 100 регистрации за целия период на Играта. Един участник може да спечели само една награда от вид.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Играта, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Играта. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ