ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 дрона, 40 колонки и 200 броя NESCAFE® Classic от вафли Мура

Спечелете 20 дрона, 40 колонки и 200 броя NESCAFE® Classic от вафли Мура

Играта продължава до 31 октомври 2019 г.

Купи продукти с марка МУРА® за минимум 1.80лв
Регистрирай касовия бон

И можеш да спечелиш една от следните награди:

Безжична музикална колонка
NESCAFE Classic 50g
Дрон

Периодът на играта е от 07.10. 2019 до 31.10 2019. Един участник може да спечели само една награда. Запазете касовия бон за валидиране на участието си.

В Играта участват всички продукти с марката МУРА®

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо:

200 (двеста) броя NESCAFE® Classic 50g;
40 (четиридесет) броя безжични тонколони;
20 (двадесет) броя дронове.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

След това участникът регистрира фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Магазините участващи в Играта са:

Супермаркет “ Самоков“ адрес: гр. Самоков, жк. Самоково до бл. 30
Супермаркет “ Еделвайс“ адрес: гр. Банско, ул. Цар Симеон 31
Супермаркет Промо, Околовръстен път Велинград
Супермаркет “ Перник2″, гр. Перник, кв. Мошино, ул. Рашо Димитров до бл. 64
Mагазин „Жизел“, гр.Вълчедръм ул.Бенковски №6
Mагазин „Жизел“, гр.Монтана ул.Баба Тонка №29
Mагазин „Жизел“, гр.Монтана ул.Йордан Радичков №3
Mагазин „ТРЪНЧЕВ 10“, гр. Шумен ул. „Панайот Хитов“ 2
Супермаркет ЛЕКСИ ,гр.Пловдив,ул.Капитан Райчо 56
Супермаркет ЛЕКСИ ,гр.Пловдив,бул.“Марица“19
„Супермаркет БББ“,УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ 3. Гр. Пловдив
Супермаркет Макс Марк, гр. Горна Оряховица ул. Вичо Грънчаров 10
Супермаркет „Фантазия“, гр. Плевен, бул. Христо Ботев 140
Супермаркет „Болеро 12″, гр.Бургас, к-с“Лазур“ до бл.71
Супермаркет „Болеро 15″, гр.Бургас,  ж.к.“Изгрев“ бл.101
Супермаркет „Анет 2“, гр.Бургас,к-с „Меден рудник“ до бл.424
Супер Маркет  Коме Костинброд 2 – гр. Костинброд , местност малка падина 2
Магазин „Трънчев 17″, гр.Варна, ул.“Андрей Сахаров“ 2
Супермаркет „CBA – ВЛАДИСЛАВОВО 2“, гр. Варна, жк „Вл. Варненчик“ 1 кв.9 А
Mагазин „ТРЪНЧЕВ 4“, гр. Шумен бул. „Мадара“ 30

След приключване на Играта (23.59ч на 31.10.2019) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Печелившите ще бъдат публикувани до 5 (пет) работни дни от края на Играта на Сайта на играта www.nestle.bg/mura-promo.

Ще бъдат изтеглени и 5 (петима) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/mura-promo

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 5 (пет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

ЗА УЧАСТИЕ ВИ ГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ