ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете петдневна почивка за двама в Доха, Катар

Спечелете петдневна почивка за двама в Доха, Катар

Играта продължава до 1 декември 2019 г.

Включи се в играта на Радио Варна, Yasmin Holidays и Qatar Airways. Играй и спечели петдневна почивка за двама в Доха!✈️🎆🌆🎉

🌆Въпросът ни за тази седмица е Коя е столицата на Катар?🏙 Отговори на съобщение под поста на организатора във фейсбук и участвай в жребия за почивка за двама.🛩⛵️⛱

В Играта не могат да участват лица под 21 години и лица работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Туроператора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет сайта www.facebook.com и отговаря на изискванията за участие в Играта.

Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook акаунт.

Всяко лице има право да участва в Играта за всяка от посочените седмици.

Наградата от Промоционалната кампания/ игра е ЕКСКУРЗИЯ ЗА ДВАМА до КАТАР, ДОХА ще бъде изтеглена чрез томбола. В томболата се включват всички участници изтеглени през периода на 8-те седмични игри

І седмица 07.10.2019 г. – 13.10.2019 г. теглене на от всички Участници, коментирали рекламния пост/ отговорили на въпроса на седмицата, тегленето ще се осъществи на14.10.2019 г.

ІІ седмица 14.10.2019 г. – 20.10.2019 г. теглене на 10 имена от всички Участници, коментирали рекламния пост/ отговорили на въпроса на седмицата, тегленето ще се осъществи на 21.10.2019 г.

ІІІ седмица 21.10.2019 г. – 27.10.2019 г. теглене на 10 имена от всички Участници, коментирали рекламния пост/ отговорили на въпроса на седмицата, тегленето ще се осъществи на 28.10.2019 г.

ІV седмица 28.10.2019 г. – 03.11.2019 г. теглене на 10 имена от всички Участници, коментирали рекламния пост/ отговорили на въпроса на седмицата, тегленето ще се осъществи на 04.11.2019 г

V седмица 04.11.2019 г. – 10.11.2019 г. теглене на 10 имена от всички Участници, коментирали рекламния пост/ отговорили на въпроса на седмицата, тегленето ще се осъществи на 11.11.2019 г.

VІ седмица 11.11.2019 г. – 17.11.2019 г. теглене на 10 имена от всички Участници, коментирали рекламния пост/ отговорили на въпроса на седмицата, тегленето ще се осъществи на 18.11.2019 г.

VІІ седмица 18.11.2019 г. – 24.11.2019 г. теглене на 10 имена от всички Участници, коментирали рекламния пост/ отговорили на въпроса на седмицата, тегленето ще се осъществи на 25.11.2019 г.

VІІІ седмица 25.11.2019 г. – 01.12.2019 г. теглене на 15 имена от всички Участници, коментирали рекламния пост/ отговорили на въпроса на седмицата, тегленето ще се осъществи на 02.12.2019 г.

Имената на десетимата (10) печеливши от всяка седмица ще бъдат теглени на случаен принцип, в нюзрума на Радио Варна. Резултатите от тегленето, както и печелившите ще бъдат отразени в протокол с имената на техните facebook профили, който ще бъде публикуван на официалната страница на ОРГАНИЗАТОРА – bnr.bg/varna. Печеливш Участник от един период НЕ МОЖЕ да участва в следващите седмични игри, при условията в т. 4.2.

Имената на 10-те участници от всяка седмица ще участват в тегленето на наградата на 9 декември 2019 г. на празничен концерт (допълнително ще се уточни мястото и началния час). Участникът, спечелил награда от Играта, ще бъде изтеглен публично и обявен в залата, както и на интернет страницата на ОРГАНИЗАТОРА , facebook.com/radiovarna и ефира на програма на „Радио Варна“ с името и фамилията, която използва във Facebook акаунта си.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

Участникът, определен за печеливши в Играта, следва в срок от 3 (три) дни да изпрати лично съобщение на официалната Facebook страница с трите си имена по лична карта и актуален телефон за контакти, за да потвърди своята награда.

В случай, че в срока по т. 7.1. избраният за победител участник не изпрати лично съобщение, счита се, че участникът се отказва от наградата си и Организаторът има право на негово място да определи нов участник, който да получи съответната награда.

Печелившият получава наградата си лично от ОРГАНИЗАТОРА и/или ТУРОПЕРАТОРА и Qatar Airways в срок от 10 (десет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1 срещу представяне на документ за самоличност, съответстващ на данните по т. 7.1.

Печелившият може да получи наградата си по куриер за негова сметка, при заявено от него желание. В този случай избраният да получи награда участник следва да изпрати лично съобщение на официалната страница на ОРГАНИЗАТОРА във Facebook с трите си имена, адрес за доставка и актуален телефон за контакти в срок от 20 (двадесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1.

За получаването на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Наградата се получават лично от участника, избран да получи награда, срещу представяне на лична карта. ОРГАНИЗАТОРА и ТУРОПЕРАТОРА имат право да проверят дали самоличността от личната карта съвпада с данните по т. 7.1.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • ЕВГЕНИЯ БОЦОВА

    ДОХА

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ