ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пътуване до Амстердам и 21 броя Philips One Blade QP2520

Спечелете пътуване до Амстердам и 21 броя Philips One Blade QP2520

Играта продължава до 17 ноември 2019 г.

Всички продукти на Durex следва да се счита, че участват в Промоцията.

В промоцията могат да бъдат спечелени:
– седмични награди: 21 – по три за всяка седмица от периода на промоцията. 1 награда съдържа: 1 брой Philips One Blade QP2520, хибриден уред за подстригване/оформяне/бръснене на брада
– голяма награда: пътуване за двама до Амстердам. Виж детайлна информация за голямата награда в точка 12.1 от настоящите правила.


За да участвате за спечелването на една от седмичните награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:
1. Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 20 лв. с ДДС;
2. Да изпратите SMS на кратък номер 10800, регистрирайки номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример DUREX2121212 12:41) за закупените Durex продукти на минимална стойност 20 лв. с ДДС, като с това потвърждавате, че сте съгласни с Правилата на промоцията.

За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:
1 Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 20 лв. с ДДС;
2. Да изпратите SMS на кратък номер 10800, регистрирайки номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример DUREX2121212 12:41) за закупените Durex продукти на минимална стойност 20 лв. с ДДС, като с това потвърждавате, че сте съгласни с Правилата на промоцията.

* Стойността на SMS на номер 10800 е БЕЗПЛАТНА за абонати на А1, Vivacom и Telenor

Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.

Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за продукти Durex, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Durex в размер на минимум 20.00 лева, с включено ДДС. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка/фактура. За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една награда (една голяма награда или една малка награда), независимо от броя на регистрираните касови бележки/фактури за продукти Durex.


Регистрация чрез SMS ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за наградата в следните случаи:

1. Ако SMS регистрацията съдържа повече от един уникален номер на касова бележка/фактура;
2. Ако SMS регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура;
3. Ако SMS регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран;
4. Ако регистрацията с SMS е изпратена след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 17-ти ноември 2019 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 1-ви октомври 2019 г.  В случаите, когато има забавяне от страна на мобилния оператор, Организаторът не носи отговорност за забавянето.

5. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за продукти Durex, на стойност по-малка от 20 лв. с ДДС.
6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш;
7. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на извършване на регистрацията.

Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура, който не е спечелил награда, участва в томболата за теглене на голямата награда до края на Промоцията.11. Печелившите на седмичните награди ще се теглят чрез специализиран софтуер три пъти седмично от периода на промоцията. Победителите ще бъдат известени със SMS за това, че печелят и как да получат наградaтa си.

Печелившият/та на голямата награда ще се тегли чрез томбола в периода 18-20 ноември 2019 г., в присъствието на нотариус. Победителят ще бъдат известен със SMS за това, че печели и как да получи наградата си.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

1. Голяма награда: пътуване за двама до Амстердам и посещение в Sex Museum на стойност до 2000 лв.

*Голямата награда включва 2 нощувки за двама души в Ibis Styles Amsterdam City***. В престоя са включени: самолетни билети, нощувки, закуска, интернет, билети за Sex Museum, застраховка, туристическа такса. Настаняване в хотела на 11.01.2020 г., напускане на хотела на 13.01.2020 г. Спечелилите ще получат ваучер след валидация на наградата.
За избягване на неясноти, единствените разходи покрити от Организатора са гореописаните. Освен тези разходи Организаторът не поема други разходи свързани с пътуването, в това число, но не само: медицински застраховки, други такси, данъци, разходи за храна и т.н. Всички подобни разходи и други допълнителни разходи са за сметка на печелившия Участник.

2. Малки награди: 21 броя Philips One Blade QP2520, хибриден уред за подстригване/оформяне/бръснене на брада

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.

В периода 18-20 ноември 2019 г. ще бъде изтеглен/а печелившият/а Участник за голямата награда в присъствието на нотариус измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури участници в периода на Промоцията. Спечелилият голямата награда ще бъде уведомен по телефона и/или чрез SMS/email, с информация как да получи своята награда.

Начинът за получаване на наградата може да включва вземането и от специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш Участник.

В периода 18-20 ноември 2019 г. ще бъде изтеглена и 1 резерва. Редът за свързване с резервата е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
· регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата
· техни лични данни: три имена, дата на раждане, номер на ЛК, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Седмичните награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от 18.11.2019. Малките награди се предявяват от спечелилите участници до 17.11.2019 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата.

Голямата награда се предявява от спечелилия участник до 25.11.2019 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че победителят не потвърди наградата си до 25.11.2019г., на 26.11.2019Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка

Резервният победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ