ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет чифта очила KWIAT по избор

Спечелете пет чифта очила KWIAT по избор

Играта продължава до 18 октомври 2019 г.

Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице навършило 16 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
1. се регистрира или съответно има валидна регистрация на https://www.facebook.com/ (съгласно правилата на страницата);

2. посети Facebook страницата на KWIAT, достъпна на следния адрес – https://www.facebook.com/KWIATeyewear/
3. запознае се с настоящите Правила, които са публикувани в секцията NOTES, в самата Facebook страница.
4. Публикува своя снимка от ПРОВЕДЕН СКРИНИГ под поста с ИГРАТА „Направи си скрининг, спечели с KWIAT“.

В Кампанията нямат право да взимат участие служители на Организаторите, „КВЯТ“ ООД, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „КВЯТ“ ООД, за което имат сключени трудови или граждански договори, работници/служители под тяхно ръководство и контрол и членове на техните семейства.

Участието в Кампанията НЕ е обвързано с покупка.

Наградите в Кампанията са 5 броя слънчеви или диоптрични очила по избор от всичките достъпни модели от сайта на KWIAT: www.kwiat.bg.

Всеки, който отговаря на условията на настоящите Правила има възможност да спечели една от наградите по т. 5.1. по-горе.

Наградите се разпределят чрез електронно теглене (томбола) сред всички лица, които отговарят на условията на настоящите Правила. За участие в томболата се изисква публикуване на снимка от СКРИНИНГ в коментар под него.

След изтичане на срока на Играта, от всички участници, покрили изискванията за участие, на лотариен принцип, чрез специализиран софтуер, ще бъдат изтеглени имената на 5-ата печеливши. Техните имена ще бъдат обявени в специално създаден за целта пост, публикуван на Фейсбук страницата на KWIAT, не по-късно от пет работни дни след крайния срок на играта.

След определяне на печелившите Участници, които печелят 5 броя слънчеви или диоптрични очила по избор от всичките достъпни модела от сайта на KWIAT: www.kwiat.bg, по реда на тези Правила, се изтеглят още 5 резервни печеливши Участници. Всеки един от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че последният не може да бъде открит и/или откаже да получи наградата в сроковете по т. 7 от тези Правила.

Печелившите участници, ще бъдат обявени във Facebook страницата на Организатора, достъпна на следния адрес – https://www.facebook.com/KWIATeyewear/ пет дни след официалния край на Кампанията – или на 18.10.2019 г.

Печелившите Участници следва да изпратят лично съобщение, съдържащо най-малко телефон и адрес във Facebook страницата на KWIAT. https://www.facebook.com/KWIATeyewear/ , за да разберат как да получат своята награда. Печелившите участници ще бъдат обявени и във Facebook страницата на KWIAT https://www.facebook.com/KWIATeyewear/ .

В случай че печелившите Участници не потърсят наградите си като изпратят съобщение до Facebook страницата на KWIAT https://www.facebook.com/KWIATeyewear/ в срок от 3 (три) дни след обявяването на списъка с победителите, за победители се считат Участниците, които са изтеглени в резервния списък с победители. В случай, че и с тях не може да бъде осъществена връзка или същите откажат да получат наградите, същите остават неразпределени и ново преразпределяне не се организира.

При получаване на наградата съответният печеливш Участник следва да представи:
1. Лична карта;
2. Ако е на възраст между 16 и 18 години – непълнолетното лице задължително следва да бъде придружено от родител или попечител с документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или попечителството.

Крайният срок за получаване на наградата е до 10 работни дни след датата на определяне на печелившия участник по т. 6.4.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ