ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 слушалки Beats EP, 80 раници и 200 външни батерии от NESCAFÉ® 3in1 и NESCAFÉ® 2in1

Спечелете 20 слушалки Beats EP, 80 раници и 200 външни батерии от NESCAFÉ® 3in1 и NESCAFÉ® 2in1

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

                                          „Богат аромат, страхотни награди!“

  1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128 („Организатор“), със съдействието на  „Парида“ ЕООД, ЕИК: 175314521, със седалище и адрес на управление:  гр. София,  п.к. 1574 кв. „Христо Смирненски“, бл. 15, вх. „А“, ет. 8, ап. 38 („Агенцията“)

  1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 14 Октомври 2019 г. в 12:00 часа и приключва на 25 Ноември 2019г. в 24:00 часа.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/3in1promo .

(3) Играта се провежда на територията на Република България.

  1. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти NESCAFÉ® 3in1 и NESCAFÉ® 2in1.

  1. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите  на „Нестле България“ АД и  Агенция „Парида“  ЕООД.

  1. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта, посочен в раздел 2, т. 1 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

20 Слушалки “Beats EP

80 Раници “Gregory”

200 Мобилни батерии

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи продукти  NESCAFÉ® 3in1 или NESCAFÉ® 2in1 за минимум 4,00 лв. (четири лева) в един фискален бон. Покупката трябва бъде извършена в периода на Играта.

(б) въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон и регистрира фискален бон/ове, като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/3in1promo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

(в) Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност или дата на покупката, от която да е видно, че извършена в периода на Играта, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(г) запази фискалния бон до 30 (тридесет) дни след края на Играта.

(2) Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право на една награда от всеки период на тегления, посочен в раздел 7, т. 1.

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) Всяка седмица в ден вторник  от периода на Играта на дати  05.11.2019г., на 12.11.2019г, на 19.11.2019г. и на 26.11.2019г. на случаен принцип, чрез специализиран софтуер,  в присъствието на представител на Организатора, Агенцията и на нотариус ще бъдат изтегляни от регистрираните участници на съответната дата на теглене, видове и брой награди, както следва :

5 (пет) награди  СЛУШАЛКИ “Beats EP”

20 (двадесет) награди –  РАНИЦИ “Gregory”

50 (петдесет) награди – МОБИЛНА БАТЕРИЯ

Както и по 5 (пет) резерви  за спечелване на всяка от наградите, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(2) Печелившите участници ще бъдат публикувани съответно на  дати 06.11.2019г., 13.11.2019г.,  20.11.2019г. и на 27.11.2019г.  на www.nestle.bg/3in1promo

(3) За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ