ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3000 страхотни награди от Кенар

Спечелете 3000 страхотни награди от Кенар

Играта продължава до 15 януари 2020 г.

Участието в играта е обвързано с покупка.

Всеки участник има право на неограничен брой участия в Играта.

Участниците в Играта трябва да изпълнят описаните по-долу стъпки:

Да закупят един от следните продукти Кенар в разфасовки 200 или 400 г:
Снежанка
Руска с шунка
Руска с печени чушки
Чушки с чесън
Лютеница по балкански
Кьопоолу
Катък с печени чушки
Хумус натурален
Хумус с пушен пипер
Тиро
Урнебес
Да достъпят Играта на интернет адреса: www.igra.kenar.bg и да регистрират уникалния код, скрит под специален стикер на опаковката.
Да попълнят следните данни: име, фамилия и имейл, както и да приемат Официалните правила на играта, за да се регистрират за томболата.

За периода на продължителност на Играта ще бъдат раздадени общо 3 164 /три хиляди сто шестдесет и четири/ награди.

С всеки регистриран код участниците се включват в томбола за следните награди:

350 /триста и петдесет/ кутии за обяд с няколко отделения и прибори
2 800 /две хиляди и осемстотин/ готварски ръкавици

С всеки втори регистриран код участниците се включват и в томбола за следните награди:

14 /четиринадесет/ кутии за хляб, всяка една заедно с купичка за разядки и дъска за рязане

За да се зачита вторият код като регистриран от един и същи участник, трябва да съвпадат всички въведени данни (потребителско име и имейл) и за двата кода.

Не се допуска размяна на награда за паричната й равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Наградите ще бъдат раздавани чрез ежеседмична томбола /електронен жребий/ измежду всички, които са регистрирали кодове за участие в играта за периода на предходната седмица и отговарят на Условията за участие (съгласно раздел III на Официалните правила). Всеки регистриран код участва само в тегленето за съответната седмица, в която е бил регистриран.

Печелившите участници ще бъдат обявявани ежеседмично на Интернет адреса на играта: www.igra.kenar.bg до 5 дни след края на седмицата, в която са направени участията.

Печелившите участници следва в рамките на 10 /десет/ работни дни от обявяването на имената им, съгласно т. 5.2 по-горе, вкл. деня на обявяване, да се свържат с Организатора, като отговорят на имейл, който ще получат лично от Организатора на Играта (game@igra.kenar.bg), където да предоставят необходимите за получаването на наградата данни, а именно: трите си имена, адрес за доставка в работно време и мобилен телефон за връзка. В противен случай наградата отива при първата резерва в реда на изтеглянето й.

Печелившите участници ще получат наградата си на предоставения от тях адрес, по куриер, за сметка на Организатора, до 30 /тридесет/ работни дни, считано от получаването на данните за доставка. При получаването на наградата, печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. Ако печелившият участник е на възраст под 18 /осемнадесет/ години, при получаването на наградата посоченото лице, освен лична карта или друг документ за самоличност, задължително следва да бъде придружено от родител, настойник или попечител с лична карта или друг документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечител.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ