ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всяка седмица прахосмукачка робот, фитнес гривни и дигитални фоторамки

Спечелете всяка седмица прахосмукачка робот, фитнес гривни и дигитални фоторамки

Правила на играта
1. Начин на провеждане
1.1 Настоящите официални правила са публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са
свободно достъпни на интернет адрес: http://www.mastercard.ccbank.bg/ през целия период на Промоцията.
Банката си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в
сила само след предварителното им оповестяване на сайта: http://www.mastercard.ccbank.bg/
1.2. В промоцията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години към датата на неговото
участие. При регистрация за участие в тегленията за спечелване на седмични награди Участниците трябва да
предоставят изричното си съгласие за събиране и обработка на техните лични данни за целите на Промоцията.
Всеки, който регистрира авторизационен код AC от ПОС бележка на физически ПОС/код за плащане при
извършено интернет плащане до края на играта и отговаря на условието по-горе, може да спечели една от
наградите в кампанията „Мастъркадабра” в периода от 21.10.2019 г. до 29.12.2019 г.
1.3 За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията
http://www.mastercard.ccbank.bg/ и да регистрира данните за извършеното плащане с дебитна или кредитна
карта Mastercard, издадена от ЦКБ, преди 21.10.2019 г.
1.4 Регистрацията на участника включва следните данни: име, фамилия, валидна електронна поща, телефон
за контакт, код за плащане и дата на плащане от ПОС бележка/интернет плащане в България и съгласие, че
участникът е запознат с правилата на играта. Съгласието е валидно, когато е информирано, свободно
изразено (доброволно), конкретно, недвусмислено заявление, дадено от дееспособно лице. Организаторът се
задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съотвествие с
изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията.

2. Механизъм на играта
2.1 Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от ПОС бележката/интернет плащането
– символите след AC от бележката на ПОС терминал или при интернет плащане код за плащане – 6 символа
(състоящи се от цифри и/или букви).
За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на
интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат),
в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени
от карти, издадени след началото на кампанията (21.10.2019 г.) не могат да участват. За валидни се считат
само плащания, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и в интернет, с карти Mastercard
от ЦКБ, на стойност минимум 3 лева и регистрирани на http://www.mastercard.ccbank.bg/.
2.3 В играта могат да бъдат регистрирани единствено плащания, които са извършени след 00:00 часа на
21.10.2019 г.
2.4 Участникът може да регистрира неограничен брой плащания в играта.
2.5 Ако потребителят е регистрирал безконтактно плащане, то той може да удвои шансовете си в томболата.
2.6 Колкото повече плащания регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в
жребия за наградите.
2.7 Всяко регистриране плащане участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Регистрираните
безконтактни плащания участват, както за голямата награда, така и за наградата в края на кампанията.
2.8 С участието си в играта „Мастъркадабра” се приема, че потребителят се е запознал с настоящите правила,
приема ги доброволно и се съгласява с тях.

3. Награди
Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип. Участниците в играта се състезават за 60 награди в
рамките на 10 седмици:
 1 Робот /прахосмукачка/
 2 фитнес гривни Fitbit
 3 дигитални фоторамки
В края на кампанията ще се изтегли допълнителна награда – 1 ваучер за почивка или екскурзия до
избрана от печелившия дестинация. В допълнителната томбола участват всички регистрирани
безконтактни плащания с Mastercard карти от ЦКБ, извършени в периода на кампанията.

4. Получаване на награди
4.1 Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса,
посочен във формата за контакт или чрез обаждане по телефона. В случай че награда е спечелена от
Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, наградата ще бъде
предоставена на следващия по ред резервен печеливш.
4.2 Всеки, спечелил награда, има възможност да я получи лично в офис на банката след представяне на
официален документ за самоличност.
4.3 Регистрираните документи (бележки) от направени плащания на ПОС терминал не са задължителни за
съхранение до края на играта и не са условие за получаване на награда.
4.4 Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя
паричната им равностойност.
4.5 Централна Кооперативна банка не носи отговорност, в случай че участникът не е предоставил валидни
данни за контакт.
4.6 При получаване на награда Печелившите може да предоставят своето изрично писмено съгласие имената и
образът им да бъдат използвани от Възложителя за маркетингови цели във връзка с Промоцията и да бъдат
публикувани на официалния сайт на Промоцията, или включени в други аудио, печатни или видео материали,
без да претендират за заплащане.
4.7 Всяка награда, получена от участие в кампанията „Мастъркадабра”, след като бъде изтеглена и получена
от печелившия, подлежи на облагане по силата на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

5. Условия за обработване на личните данни на участниците в играта
5.1. Централна Кооперативна Банка обработва следните лични данни на всички участници в кампанията „Мастъркадабра”, име, фамилия, електронна поща, телефон за контакт, въз основа на дадено доброволно съгласие на участника.
5.2. Обработването на личните данни на участниците в кампанията „Мастъркадабра” се извършва в
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни и със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на
личните данни.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Евгения

  Къде да проверя изтеглените до момента печеливши клиенти?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   в условията на играта еп осочено, че – „Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса,
   посочен във формата за контакт или чрез обаждане по телефона. В случай че награда е спечелена от
   Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, наградата ще бъде
   предоставена на следващия по ред резервен печеливш.“ При желание да разберете дали се публикуват някъде печелившите участници е необходимо да се свържете с организаторите от ЦКБ. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ