ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 хидратиращи гелове за лице Hyaluronic Aloe Jelly

Спечелете 50 хидратиращи гелове за лице Hyaluronic Aloe Jelly

ПЕРИОД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Периодът за регистрация за участие в активността dm Scout е от 24.10. до 26.10.2019 включително. Регистрацията се осъществява през Facebook фен-страницата на dm България на адрес: www.facebook.com/dm.Bulgaria и чрез обозначения с dm Scout върху него таб или тийзър. В реално време в приложението ще се отброява времето в дни, часове и минути, оставащо за регистрация в акцията.

Всички регистрации за участие, изпратени преди или след определения по-горе период, няма да бъдат разглеждани от Организатора.

ОРГАНИЗАТОР

Организатор на акцията за тестване на продукти dm Scout е дм България ЕООД, ЕИК 200150888, седалище: 1574 София, ул.Никола Тесла Nо.5, ет.6.

УЧАСТНИЦИ В АКТИВНОСТТА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

За участие в активността dm Scout могат да се регистрират всички лица, навършили 16 години, които са живущи на територията на Република България.

ПРОДУКТИ

Организаторът ще предостави, при условията на настоящите условия и правила, следните продукти за тестване от избраните лица: общо 50 хидратиращи гелове за лице Hyaluronic Aloe Jelly.

МЕХАНИЗЪМ

За да се регистрира за участие в томболата за тест на продукт dm Scout, всеки участник, който отговоря на условията за участие, следва да попълни задължително, в определените за това полета на формуляра, своите данни – пощенски адрес, три имена и имейл-адрес. Достъпът до формуляра за регистрация в dm Scout става през Facebook фен-страницата на dm България на адрес: www.facebook.com/dm.Bulgaria и през обозначения с dm Scout върху него таб или тийзър.

Регистрации за участие в dm Scout, изпратени по различен начин от гореописания, като например в съобщение или чрез публикация на стената на фен-страницата на dm България, няма да бъдат приети и обработени от Организатора и имената на съответните участници няма да бъдат допуснати за участие в томболата. dm България не носи отговорност за нередности и грешки, възникнали поради забавяния или прекъсвания в предаването на данни онлайн, както и при неправилно попълнена или липсваща  информация от страна на участника или други технически проблеми с преноса на данни онлайн.

Участниците, на които ще бъдат изпратени продукти за тест, ще бъдат определени в срок най-късно до 29.10.2019 г. на случаен томболен принцип измежду всички лица, които са се регистрирали за участие в активността по реда и начина, описани в настоящите условия и правила, от тричленна комисия на Организатора. Техният брой отговаря точно на броя на продуктите, обявени за тест от страна на Организатора, описани по-горе в настоящите условия и правила. За определянето на участниците, които ще получат продукт на Организатора за тест, се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, в който се обявяват имената на участниците, както и продукта, които ще тестват. Имената на тези участници ще бъдат обявени на фен-страницата на dm България във Facebook на адрес https://www.facebook.com/dmBulgaria в срок до 29.10.2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ