ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете сервиз за хранене, сет за готвене, сервизна количка и още награди

Спечелете сервиз за хранене, сет за готвене, сервизна количка и още награди

Играта продължава до 3 ноември 2019 г.

Участието на първото ниво е обвързано с посещение на уеб страницата на играта на https://game.moemax.bg.

На второ ниво участникът трябва да отговори на минимум 20 от 25 въпроса, за да се включи в тегленето на наградите.

Ако участникът отговори на по-малко от 20 въпроса, има право да вземе участие в куиза колкото пъти е нужно, докато успее да отговори на 20 или повече въпроса и да се включи в тегленето на наградите.

За да се включи в тегленето на наградите, участникът трябва да попълни форма за участие.

Наградите са:

1 брой СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ 19Ч

1 брой СЕТ ЗА ПОДПРАВКИ

1 брой РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА ПРИБОРИ

1 брой ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ

1 брой СЕТ ЗА ГОТВЕНЕ 6 ЧАСТИ

1 брой СЕРВИЗНА КОЛИЧКА

Разпределението на наградите се осъществява на случаен принцип от всички регистрирали се участници.

Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на т.4 от Официалните правила участници.

В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).

Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

Победителите са избрани на лотариен принцип чрез специализиран софтуер. Победителите ще бъдат оповестени публично на уеб страницата на играта https://game.moemax.bg и на фен-страницата на Организатора във социалната мрежа Фейсбук в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсени от Организатора, чрез подадения от участника e-mail адрес и телефон, за получаване на наградата.

Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

Награда, непотърсена в срок от 2 (две) седмици след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта, регистрирани по реда на т.4 от Официалните правила. Участниците в играта, спечелили награда и непотърсили я в срок, посочен в т.6.7 губят правото да участват в допълнителното разпределение на непотърсените награди.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ