ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 7 500 бижута с камък Swarovski от Queen’s Vitamini

Спечелете 7 500 бижута с камък Swarovski от Queen’s Vitamini

Играта продължава до 14 ноември 2019 г.

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на продукти по избор на стойност минимум 3.00 лв. с търговската марка Queen’s Vitamini в разфасовка от 1L в опаковка кутия или 300ml. в опаковка бутилка наричани по-долу „продукти“. При закупуване на продукти по избор с търговската марка Queen’s Vitamini в разфасовка от 1L в опаковка кутия или 300ml. в опаковка бутилка ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде възможност да спечелите бижу с камък Swarovski или да опитате късмета си отново.

Продуктите Queen’s Vitamini в разфасовка от 1L в опаковка кутия или 300 мл. в опаковка бутилка ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект.
Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите?

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект участващ в Играта продукти по избор с търговската марка Queen’s Vitamini в разфасовка от 1L в опаковка кутия или 300ml. в опаковка бутилка и ще получи скреч карта с възможност да спечели бижу с камък Swarovski или да опита късмета си отново.
2. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.
3. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, стига те да са за отделни покупки на продукти с търговската марка Queen’s Vitamini 1L в опаковка кутия или 300 ml. в опаковка бутилка, съгласно условията на Играта.

Предоставените скреч карти от организатора са общо за всички търговски обекти  –  25 000 бр., от които 7 500 бр. са печеливши с текст (Бижу с камък Swarovski) и 17 500 бр. са непечеливши с текст “Опитай пак“.

Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта.

Наградите сe получават веднага в обекта срещу печеливша скреч карта. Всеки спечелил участник трябва да се информира на касите в обекта, от къде да получи наградата.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ