ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 25 bluetooth колонки

Спечелете 25 bluetooth колонки

1. Организатор

1.1.Конкурсът на Фабрика за майонеза „Краси” е организиран от „Консул” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ № 46, ет. 2, ап. 9, ЕИК 115031369 (“Организатор на Конкурса”). Настоящите правила са задължителни за участниците в Конкурса. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на https://www.facebook.com/krassi.bg/. Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/krassi.bg/notes
1.2.Изпълнител на Конкурса e „ДиЕмАй Дивелопмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Маслиново клонче 2, с ЕИК 201557566, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
1.3.Конкурсът на Фабрика за майонеза „Краси”се организира с рекламна цел за популяризирането на марката “Майонеза Краси”.
2. Период и място за провеждане на рекламната кампания
2.1.Конкурсът на Фабрика за майонеза „Краси” Краси Плей (Krassi Play), наричан по-долу за краткост „Конкурсът”, стартира в 00:00:00 часа на 28 октомври 2019 г. и приключва в 23:59:59 часа на 10 ноември 2019 г.
2.2.Конкурсът се провежда при условията на настоящите Правила.
3. Право на участие
3.1.В този конкурс право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, не навършени до 10.11.2019 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящия конкурс НЕ могат да участват лица, работещи в „Консул” ООД и „ДиЕмАй Дивелопмънт“ ЕООД, както и техни роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
3.2.Правото на участие в Конкурса принадлежи изключително на един единствен участник, който отговаря на условията от настоящите Правила.
4. Участващи продукти
4.1.В този конкурс участват всички видове продуктови разфасовки от асортимента на Фабрика за майонеза „Краси”.
5. Начин за провеждане на рекламната кампания
5.1. През периода на провеждане на Конкурса желаещите да участват трябва да посочат под формата на коментар под поста с анимираното приложение номера на подноса, под който се крие кофичката майонеза „Краси“. Всеки потребител може да участва неограничен брой пъти с неограничен брой постове. Анимираното приложение ще бъде активно на Фейсбук страницата на майонеза „Краси“ за периода на провеждане на конкурса – от 00:00:00 часа на 28 октомври 2019 г. до 23:59:59 часа на 10 ноември 2019 г.
5.2.“Консул” ООД не носи отговорност за споделени коментари и/или материали, които не са авторски.
6. Награди
6.1.Наградите в Конкурса са следните:
25 броя СТРАХОТНИ БЛУТУУТ КОЛОНКИ.Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип от софтуер от всички, които са отговорили правилно на въпроса под кой поднос се намира кутийката майонеза „Краси“.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ