ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Коледна декорация на стойност 600 лева и 20 ваучера по 50 лева от ИКЕА

Спечелете Коледна декорация на стойност 600 лева и 20 ваучера по 50 лева от ИКЕА

Официални правила на промоционална кампания „Пазарувай в ИКЕА за 60,00лв с ДДС, плати безконтактно с Mastercard и спечели страхотни награди“

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „Пазарувай в ИКЕА за 60,00 лв с ДДС, плати безконтактно с Mastercard и спечели страхотни награди“ („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „Хаус Маркет България” ЕАД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. Околовръстен път 216 („Организатор”).

Партньор: Голeмите награди в Промоционалната кампания се предоставят със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество, с адрес chaussée de Tervuren 198A, Waterloo.

Настоящите Официални правила са публикувани на сайта www.IKEA.bg/koledaudoma откъдето ще са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. При възникнали въпроси относно Промоционалната кампания, информация може да бъде получена на телефон 0800 45 800 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08:00 до 20:00 часа.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок, като измененията ще бъдат оповестявани на интернет страницата www.IKEA.bg/koledaudoma.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, купуващо стока от магазин ИКЕА гр. София или от ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас.

УЧАСТНИК се нарича Клиент, който направи покупка на стойност минимум 60,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка, плати своята фактура/касова бележка безконтактно с Mastercard (с безконтактна, кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата кампания) и регистрира данните от ПОС бележката на: www.IKEA.bg/koledaudoma.

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш и има право да получи една от предварително обявените награди.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 1 ноември 2019 г. до 1 декември 2019 г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в магазин ИКЕА гр. София и ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас (с изключение на ИКЕА онлайн магазин) („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 60,00 лв с ДДС на една фактура/касова бележка в някой от Участващите обекти, плати своята фактура/касова бележка безконтактно с Mastercard (кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата кампания), и след това регистрира данните от ПОС бележката на сайта www.IKEA.bg/koledaudoma, като следва посочената там процедура, участва в Промоционалната кампания. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Промоционалната кампания. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, най-близък ИКЕА обект за получаване на награда, както и дата, и сума на трансакцията от ПОС бележка.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора, и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания не повече от веднъж дневно, като всяка покупка над 60,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка и регистрация на данните от ПОС бележката се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания. Вместо ПОС бележката, Участникът може да предостави и документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки – съдържащ име, дата и сума на трансакцията.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В Промоционалната кампания се раздават общо 21 (двадесет и един) броя награди, както следва:

1 голяма награда –коледна украса на стойност 600 лв. (продажна цена с ДДС), състояща се от предварително избрани от Организатора артикули от актуалния асортимент на магазин ИКЕА в България;

20 броя ваучери за подарък ИКЕА, с които може да се пазарува в магазин ИКЕА гр. София, ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас, ИКЕА Бистро и ИКЕА Ресторант и Кафе, и ИКЕА магазин за шведска храна в гр. София и ИКЕА онлайн магазин на стойност 50,00 лева с ДДС всеки.

Използването на наличността по ваучерите за подарък ИКЕА се осъществява в местната валута – лев. Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по ваучера не се олихвява. Ваучерът важи за тридесет и шест (36) месеца от момента на последната му употреба. Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и не го подменя. Наличността по ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на цената за покупките. Срещу ваучер не може да бъде претендирано получаване на пари. Организаторът си запазва правото да пристъпи, когато и да било, към промяна на горните условия и предпоставки за използване на ваучерите за подарък.

Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени след извършване на теглене на печелившите Участници, при което ще бъде раздадена голямата награда -коледна украса на стойност 600 лв. и 20 ваучера за подарък ИКЕА на стойност 50 лева, както следва:

На 02.12.2019 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 01.11.2019 г., 00:00 ч. до 01.12.2019 г., 23:59 ч. включително.

Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от тегленето, както и печелившите, ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Освен печеливш, при всяко теглене за голяма награда ще бъдат изтеглени и 2 резервни Участника.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ