ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете iPhone 11, слушалки Beats и подаръци-изненади

Спечелете iPhone 11, слушалки Beats и подаръци-изненади

Играта продължава до 23 декември 2019 г.

🎁 НОВО! Играй и спечели от нашите супер награди! 🎁

1. Харесай нашата страница
2. Отговори в коментар на въпроса „Коя година е основана Valvoline?”
3. Отбележи в коментара и 3-ма свои приятели!

След като изпълниш условията можеш да спечелиш някоя от нашите големи награди – iPhone 11 или слушалки Beats. И това не е всичко! 3-мата приятели, които си отбелязал също ще спечелят подарък-изненада! 😊

Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 23.12.2019.

Победителите в Играта ще бъдат оповестени след 15:30 часа на 23.12.2019г. чрез съобщение, публикувано на стената на страницата на Valvoline Bulgaria

– Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги от търговските обекти на Организатора от страна на Участника.
– Всеки потребител има право да участва в Играта само с 1 (един) коментар.
– С публикуване на коментар, отговарящ на определените по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал, съгласен е и приема настоящите Общи правила.

Право на участие има всяко физическо лице, български гражданин, което е навършило 18 години и има местоживеене в България. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да отстрани Участник от Играта. Публикуваното от Участниците съдържание не трябва да съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя на Играта публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата.


Изпълнителят известява спечелилите участници чрез публикуване на съобщения на страницата на Valvoline Bulgaria, в които са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници и неговата/техните снимка/и.

За да получи наградата си, печелившият участник следва да изпрати своите лични данни – три имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на Valvoline Bulgaria, в срок до  5 (пет) дни от уведомяването. Участниците се съгласяват да предоставят личните си данни по посочения начин за целите на получаване на определената за тях награда. Получените лични данни няма да бъдат използвани за други цели, с изключение на личните данни на печелившите. Получените лични данни на участниците, които не печелят предметни награди на стойност над 100 лева, ще бъдат изтрити след провеждане на Играта и обявяване на победителите. Също така, всеки участник може и сам да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за целите на Играта и преди нейното приключване, в който случай Организаторът следва незабавно да ги изтрие. Личните данни на участниците, спечелили предметни награди на стойност над 100 лева, ще бъдат съхранени за срок от 5 години и предоставени на НАП, във връзка с необходимост от данъчно облагане на получената награда.

Всеки участник в Играта има възможността да спечели 1 от 1 бр. смартфон iPhone 11 или 1 от 5 бр. Слушалки Beats. Отбелязаните в коментар приятели от спечелилите участници също ще спечелят 1 подарък-изненада, който ще бъде обявен на 23.12.2019.

Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице, както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

Деклариране на наградите по закона за данъците върху доходите на физическите лица
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
Дължимят данък в размер на 10% от стойността на спечелената предметна награда ще бъде деклариран и внесен от „БУЛВАРИЯ – АВТОМОБИЛНИ ПРОДУКТИ ЕООД“.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ