ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 000 релакс стола ‘Максим’

Спечелете 3 000 релакс стола ‘Максим’

Играта продължава до 24 ноември 2019 г.

По повод своята 30-годишнина МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира томбола за 3,000 (три хиляди) релакс стола „Максим”, в която може да се участва при извършването на поръчка на стока от МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ на стойност над 50 лв. в периода от 04-24.11. 2019 г.

В томболата може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или всяко правоспособно юридическо лице, направило поръчка на стока на стойност над 50 /петдесет/ лева в търговски обект на Организатора, на сайта videnov.bg или чрез „Call”- центъра на Организатора.

Участието в томболата се заявява при извършването на поръчката на стока.

Право за получаване на наградата се придобива при приключена поръчка, което означава, че стоката по такава поръчка следва да е била заплатена и получена от участника. Участниците, отказали или анулирали поръчка, губят правото да участват в томболата или ако вече са били изтеглени като печеливши, губят правото да получат наградата, или следва да върнат наградата, ако тя вече им е била доставена.

За избягване на съмнение стойността на поръчани услуги (ако има такива) от МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ или от трети лица, свързани с МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ, не се взимат под внимание при изчисляването на стойността на поръчката.Общият брой награди е 3000 /три хиляди/ броя релакс стол „Максим“ – по 1,000 броя за всяка седмица.

Томболата се организира и провежда  само за територията на Република България.

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Ако участникът върне закупената стока или направи отказ от поръчката си (в това число и съгласно чл. 50 от ЗЗП), то той е длъжен да върне и спечелената награда или същата няма да му бъде предоставена.

Изтеглянето на наградите е на три етапа, посредством независима автоматична програма на случаен принцип. За всяка седмица се теглят 1000 /хиляда/ печеливши от поръчките, направени в предходната седмица и отговарящи на условията. Датите, на които ще бъдат теглени печелившите за всяка една от трите седмици, са както следва: 11.11.2019 г. – за първата седмица, 18.11.2018 г. – за втората седмица и 25.11.2019 г. – за третата седмица.

Една поръчка може да участва в тегленето само веднъж и само за седмицата, в която е била направена;

Няма ограничение едно и също лице да участва във всички тегления, стига то да има регистрирана поръчка в съответната седмица, която да отговаря на условията на настоящите правила;

Един участник, имащ повече от една поръчка за дадена седмица, може да спечели само веднъж за дадената седмица. За избягване на съмнение един участник може да спечели само веднъж във всяка една от трите седмици, в която е направил поне една валидна за участие поръчка, т.е. най-много три пъти за целия период.

Организаторът ще обяви номерата на печелившите поръчки на сайта videnov.bg. или във фейсбук страницата на Организатора.

Наградата ще бъде доставена на адреса, посочен в поръчката, участваща в томболата, след доставка и плащане на стоката по поръчката, с която печелившият е участвал в томболата. Ако доставката на стоката е вече извършена и участникът бъде изтеглен като печеливш след това, доставката на наградата ще се осъществи в различна дата и на първоначално посочения адрес в поръчката на печелившия.

При положение, че участник е предоставил фалшиви данни или по друг начин e заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Oрганизаторът си запазва правото да дисквалифицира такъв участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ