ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 4 кафеавтомата Krups и 36 блендера Tefal

Спечелете 4 кафеавтомата Krups и 36 блендера Tefal

Играта продължава до 30 ноември 2019 г.

За целите на провеждане на играта ще бъдат раздадени общо следните награди:
• Общо 36 (тридесет и шест) броя блендера Tefal, наричани по-долу „малки награди“;
• Общо 4 (четири) броя кафеавтомати Кrups, наричани по-долу „големи награди“.

Един участник може да спечели награда само веднъж. Един участник може да регистрира неограничен брой касови бонове, доколкото всяка от покупките удостоверени с тях отговаря на условията на играта.

По отношение на всички регистрации на касови бонове за с цел участие в играта, се прилагат едни и същи условия:
➢ минимална стойност на покупката – 10лв.;
➢ покупката следва да е извършена наведнъж и да е отразена в един касов бон;
➢ покупката следва да е извършена през периода на провеждане на промоцията (01.11.2019г-30.11.2019г) от търговски обект на територията на България.

Във връзка с горното:
(а) всеки участник, който е регистрирал касов бон с покупка на Алпро продукти на стойност равна или по-голяма от 10 лева участва в тегленията до края на периода на играта. Респективно – ако е регистрирал повече от един касов бон това увеличава шанса му за печалба в играта. В случай на печалба, печелившия получава наградата си и правото му да участва в следващи тегления се прекратява.
(б) всеки участник, може да регистрира неорганичен брой касови бонове за покупки, но може да спечели награда само веднъж.
(в) Един и същ касов бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

За да вземете участие в играта и да получите възможност да спечелите една от обявените награди, трябва да изпълните следните задължителни стъпки през периода на провеждане на играта (01.11.2019г-30.11.2019г) :

Стъпка 1: Купете продукти с марка Алпро (Alpro) на стойност равна или по-голяма от 10 лева наведнъж (с един касов бон) от търговски обект в страната (националната търговска мрежа);
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВИЯ БОН! Същия трябва да бъде представен преди получаване на наградата в случай на печалба.

Стъпка 2: Създайте свой личен профил (акаунт) за участие в играта на сайта www.alpropromo.shop. Създаването на персонален акаунт е обвързано с предоставяне на име и мобилен телефонен номер за връзка с участника, последвано от SMS идентификация (валидация на телефонен номер) при първоначалната регистрация.

Създаването на акаунт за целите на играта и по-конкретно – предоставянето на мобилен телефонен номер, представлява изрично и недвусмислено съгласие на участника да получава търговски съобщения за целите на играта, по смисъла на Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения.

За да извърши първоначалната регистрация, потребителят следва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите правила и е съгласен личните му данни да бъдат обработени за целите на играта. За повече информация относно обработката на лични данни във връзка с играта – виж Раздел III от настоящите правила.

Стъпка 3: Регистрирайте касовия бон от покупката чрез личния си акаунт в промо сайт www.alpropromo.shop, като следвате указанията на уебсайта:
• Първо – изберете директорията регистрация;
• Попълнете задължителните полета – Име, Фамилия, мобилен номер, номер на фискален бон и час на фискален бон (Пример: 12345 16:34);
• Удостоверете, че сте прочели правилата на играта и сте съгласни с тях;
• Регистрирайте се, като натиснете бутона за потвърждение на регистрацията.

След регистриране на касовия бон, ще получите кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от вас телефонен номер с информация дали регистрацията е била успешна. С изпълнението на горните стъпки, Вие декларирате изричното си съгласие да получите SMS-и на посочения от вас номер във връзка с провеждането на промоцията, по смисъла на Закона за електронните съобщения.

Обърнете внимание – за регистрация на касов бон се използва само Латиница. Достъп до регистрационната форма за касови бонове се получава единствено след първоначална регистрация на участника в сайта www.alpropromo.shop чрез създаване на личен (персонален) профил (акаунт).

Печелившите участници ще бъдат определени чрез специален софтуер, в присъствието на нотариус или комисия, съставена от представители на Организатора и/или Изпълнителя на играта. Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.alpropromo.shop в срок от 24ч. от тегленето, по време на което са били обявени за победители и ще бъдат информирани с SMS на посочения в тяхната регистрация телефонен номер в рамките на 48 часа от тегленето.

Уникалният идентификатор на всеки участник е комбинация от код на касовата бележка и част от телефонния номер, с който участникът се е регистрирал на сайта www.alpropromo.shop. С този идентификатор, победителите ще бъдат обявени на сайта www.alpropromo.shop след печалба.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изкуствено увеличават възможността за печалба, като регистрация на недействителни данни, регистриране на недействителни касови бонове и т.н. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и е окончателно.

През всяка седмица (от общо четири), следваща седмицата от началото на играта ще бъдат определяни победителите на малки награди блендер Tefal и голяма награда – кафеавтомат Krups както следва:
• 12.11.2019г. – първо теглене – разпределяне на общо 9 (девет) броя малки награди блендер Tefal и 1 (една) голяма награда – кафеавтомат Krups;
• 19.11.2019 – второ теглене – разпределяне на общо 9 (девет) броя малки награди блендер Tefal и 1 (една) голяма награда – кафеавтомат Krups;
• 26.11.2019г. – трето теглене за малка награда – разпределяне на общо 9 (девет) броя малки награди блендер Tefal и 1 (една) голяма награда – кафеавтомат Krups;
• 03.12.2019г. – четвърто последно – разпределяне на общо 9 (девет) броя малки награди блендер Tefal и 1 (една) голяма награда – кафеавтомат Krups;

По време на последното теглене на 03.12.2019г ще бъдат определени резервни печеливши участници, на които ще бъдат разпределени непотърсените и/или поради друга (независеща от организатора и/или изпълнителя причина) неразпределени награди, ако има такива.

Моля, обърнете внимание, че последното теглене се извършва след края на периода на провеждане на играта, за да се осигурят равни възможности за натрупване на шансове за печалба на всички участници в играта, без значение дали са извършили и регистрирали покупките за участие в началото или в края на периода на провеждане. Периода на провеждане на играта е 01.11.2019 – 30.11.2019г. и право на участие в тегленията имат единствено участници, които са извършили и регистрирали покупки, отговарящи на условията на играта, през този период. Покупки и регистрации, извършени извън този период не се считат за валидни и не се вземат предвид при разпределение на наградите.

Печелившите участници, ще бъдат известени чрез SMS на мобилния телефонен номер, с който са се регистрирали за участие в играта. За да получи наградата си, печелившият трябва да се свърже с Организатора на играта в рамките на 7 работни дни, от получаването на SMS-a, като се обади на потребителската линия на играта: 02 419 12 52 или 0898 150 552 между 9:00 до 20:00ч. Печелившият следва да предостави данни, необходими за доставката на наградата – адрес на територията на Република България, телефон за връзка, като адресът може да бъде офис на куриер. Печелившите, които не предоставят данните за доставка в срок, губят правото си да получат наградата и на последващо участие в играта. В този случай, Организаторът ще разпредели непотърсените вече награди по списък на изтеглените резервни печливши участници. Ако нито един от обявените за резервни печеливши не потвърди и не предостави данни за получаване на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, не по-късно от 40 работни дни от получаването на данните за доставка. Преди доставка, куриерът ще се обади на мобилния номер, предоставен от получателя. В случай, че е заявен личен адрес за доставка, при отсъствие на печелившите участници, наградата ще бъде оставена в най-близкия клон на куриерската служба, за което получателят ще бъде уведомен. В тези случай, получателят трябва да потърси наградата си от куриера в срока за получаване, определен от съответната куриерската фирма. Непотърсените награди ще се разпределят на резервните печеливши по реда на изтеглянето им.

Наградата следва да бъде получена от печелившия участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако печелившият изрично е заявил това при потвърждаването на данните за доставка, като е посочил името на реалния получател. В този случай Организаторът не носи отговорност за получаване на наградата от спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и касовия бон, с който е спечелена наградата.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ