ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 Orbit куфара

Спечелете 100 Orbit куфара

Играта продължава до 15 декември 2019 г.

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са всички продукти Orbit, 5GUM и Airwaves

Участието в Промоцията „Спечели Orbit куфар” е обвързано с покупка.

За да участва в томболата за „Orbit куфар“ потребителя трябва:

Да закупи продукт/и Orbit, 5GUM или Airwaves на стойност минимум 1 лв.
Да създаде потребителски профил като регистрира своите лични данни, които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта https://www.orbitgum.bg
Да регистрира фискалните касови бележки, съдържащи информация за вида на стоката (Продукти Orbit, 5GUM или Airwaves) и стойността на покупката, на сайта https://www.orbitgum.bg, като качи снимка, съдържаща касовите бележки и закупения продукт, и регистрира номер, дата, час и сума на продуктите от касовата бележка в отреденото за това поле.

Участниците могат да се регистрират от 00:00:00 часа на 10.11.2019 г. до 23:59:59 часа на 15.12.2019 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 потребителски профил.

Един Участник може да спечели самоедна награда от вид.

При всяко манипулиране или опит за такова, участникът губиправото си на спечелена награда.

Всеки натрупан 1 лв. под формата на касови бележки дава шанс за спечелване на „Orbit куфар“.

В Промоцията ще бъдат предоставени следните награди:

100 бр. – Орбит Куфар.

Наградите ще бъдат изтеглени на 16.12.2019 г.

Тегленията ще се извършат чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъде определяни на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на условията към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградата.

Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на Сайта https://www.orbitgum.bg. В случай че при тегленето на наградите от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награда не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само една награда от вид, като представи при получаването й касови бележки, съдържащи продукти, участващи в промоцията и издадени за периода на промоцията, на обща стойност най-малко 1 лв.

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.

Участникът, определен да получи награда срещу представяне на касовите бележки, съдържащи продукти, участващи в промоцията и издадени за периода на промоцията, на обща стойност най-малко 1 лв., ще бъде уведомен за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който е посочил в електронната форма за регистрация на сайта https://www.orbitgum.bgдо 5 работни дни след тегленето. Името на печелившия ще бъде публикувано и на интернет сайта на промоцията https://www.orbitgum.bg.

За да получи наградата си от Промоцията, спечелилият Участник трябва в срок от 8 работни дни от тегленето, да изпрати на същия имейл адрес, от когото е получил уведомлението, потвърждение, че ще се възползва от наградата си, като предостави следната информация:

име, презиме и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила или не представят в срок оригинални касови бележки, съдържащи продукти, участващи в промоцията и издадени за периода на промоцията, на обща стойност най-малко 1 лв., биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Наградата ще бъде изпратена чрез куриер до печелившия участник в срок до 30 работни дни след изпращане на необходимите данни за потвърждение и доставка.

Наградата ще се предостави на печеливш участник, имащ право да участва в Промоцията. на базата на регистрирана касова бележка за закупуване на участващи в Промоцията продукти на електронния сайт на Промоцията –https://www.orbitgum.bg

Снимките на касови бележки,които не отговарят на тези Общи условия иликоито са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани или подправени се считат за невалидни и участието се обезсилва.

Email адрес за контакт – inform@effem.com

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ