ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 почивки за двама в Пампорово през 2020

Спечелете 5 почивки за двама в Пампорово през 2020

Условия на промоцията „Почувствай се зареден с енергия от Природата“

По-долу са представени условията, приложими спрямо лицата (“Вие” или “Участник”), участващи в Промоцията „Почувствай се зареден с енергия от Природата“ (“Промоцията”). Чрез участието си в Промоцията, Вие приемате настоящите условия и те стават задължителни спрямо Вас. Неспазването на някое от настоящите условия Ви дисквалифицира от участие в Промоцията, като Вашата регистрация за участие се счита за невалидна.

Условията на Промоцията се приемат посредством поставяне на отметка в кутия на уебстраницата на уебсайта, където се регистрира промоционалният Код. Съгласието за обработване на лични данни се дава чрез поставяне на отметка в кутия на уебсайта, където се регистрира промоционалният код.

Организаторът на Промоцията е Колгейт-Палмолив Адриа, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление адрес София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104. Навсякъде, където в настоящите условия се говори за ‘наши’, ‘нас’, ‘ние’ или ‘дружеството’, съответните термини се отнасят до Организатора на Промоцията, неговите дъщерни, свързани дружества и сътрудници.

  1. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е достъпна единствено за граждани и лица, законно пребиваващи в България, които са достигнали минималната възраст от 18 (осемнадесет) години. В Промоцията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Промоцията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Промоцията, или техните семейства или членове на домакинствата.

  1. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПРОМОЦИЯТА

2.1 За да се включите в Промоцията за спечелването на един от 5 почивки, всяка за двама души през 2020, трябва да посетите електронната страница www.palmolivepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу) (включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон и да впишете кода, който сте получили, след закупуване на промоционални продукти Palmolive (“Код”) на стойност минимум 3 лева. Всички продукти, които ще участват в Промоционалната игра ще бъдат снабдени с уникален код, поставен на видимо място на опаковката им. Система на Организатора ще извършва автоматична проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове и при нужда да ревизира резултатите от проверката, включително, но не само, да прекрати и/или отложи Промоцията.

2.2 Регистрацията за участие в Промоцията започва в 0:00ч. българско време, на 11.11.2019 г. на www.palmolivepromo.bg. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Промоцията преди 24:00 ч. местно време на 31.12.2019. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите.

2.3 Системата на посочения в точка 2.1. сайт ще извършва незабавно проверка на валидността на регистрацията на всеки участник. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове и при нужда да ревизира резултатите от проверката. Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Промоцията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на уникален код, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален код осигурява едно участие.

2.4. От 11.11 до 31.12..2019 всеки закупен душ гел, шампоан или течен сапун Palmolive за минимум 3 лева може да ти донесе уикенд за двама в Комплекс Замъка Пампорово. Регистрирайте уникалния промо код от опаковката на www.palmolivepromo.bg и автоматично се включвате в тегленето за един от 5 уикенда за двама на стойност 300 лева в Комплекс Замъка Пампорово. Пазете касовата бележка до приключване на промоцията. Повече информация за кампанията можете да намерите на www.palmolivepromo.bg

2.5. Потребителите са задължени да пазят касовата бележка като доказателство за покупка при получаване на награда.

2.6. Можете да се включите в Промоцията, като използвате всеки Код само веднъж. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код. Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Промоцията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Промоцията.

  1. ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1 Спечелилите награда се избират на случаен принцип на 10.01.2020 измежду всички участници, които успешно са се включили в жребия за теглене на награди в рамките на Промоцията, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на Колгейт Палмолив Адриа – София 1592, бул. Христофор Колумб № 64, сграда 1, офис 104, в присъствието на нотариус.

3.2 При регистриран уникален и валиден код, системата ще връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница, където може да се запознае с правилата на промоцията и където може да научи, кои са печелившите от томболата;

3.3. В края на Промоцията системата, изработена от Организатора изтегля на случаен принцип и в присъствие на комисия и нотариус, посочена от Организатора, от всички регистрирани уникални и валидни кодове тези, които печелят наградите. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници.

3.4. Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща и по телефон (и по двата начина). Ако Организаторът на Промоцията не успее да се свърже с даден Печеливш след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния Печеливш, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно, до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

3.5 В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора.

  1. НАГРАДА

4.1 Всеки от спечелилите участници получава ваучер за почивка за двама в Пампорово през 2020. Организаторът ще раздаде общо 5 ваучера като награда на спечелилите участници.

4.2 Наградата за един участник с един промоционален код, при спазване на настоящите Условия включва следното- един (1) ваучер за почивка за двама в Пампорово през 2020. Почивката за двама включва:
– 2 нощувки в 1 двойна стая;
– Закуска и вечеря;
– Ползване на фитнес, паркинг, кабелен интернет в стаите, безплатен транспорт до лифта, застраховка и курортна такса;

Организаторът няма каквото и да било задължение и не поема обещание да осигури на един или няколко спечелили наградата Участници самолетни билети, разходи за пътуване, храна извън включената закуска и вечеря. Всички други разходи, които не са посочени в настоящите условия, включително, но без това да има ограничителен характер: допълнителни храни и напитки, мини-бар, данъци, телефон, визи, факс или интернет такси, лични услуги и разноски, пране, камериер, руум-сървиз, бакшиши, застраховка (пътна и медицинска), пътни документи и други допълнителни разходи, както и разходи, които не са изрично посочени тук (напр. лични разноски) се поемат изцяло от Спечелилия награда.

4.3 Период на настаняване 12.03.2020 г. – 14.03.2020 г.

4.4 Спечелилият награда ще я получи с куриер в рамките на 10 дни след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 3.4 и член 3.5 по-горе се прилагат.

4.5. Приблизителната стойност на една награда е 300 лв (триста лева),

4.6. Спечелването на награда е обвързано с покупка.

4.7. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили участници, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Спечелилите участници трябва да представят официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. За целите на издаването на официалната разписка, спечелилият участник предоставя на Организатора следните лични данни: пълно име, адрес и единен граждански номер. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 5 от Правилата на промоцията по-долу.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ