ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 двойни билета и 30 оригинални награди от филма „Замръзналото кралство 2“

Спечелете 30 двойни билета и 30 оригинални награди от филма „Замръзналото кралство 2“

ПРАВИЛА 
за участие в игра с наименование ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2

Игра с наименование „ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2”, свързана с поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД интернет страница www.kino.nova.bg/film.

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
10.11.2019 – 25.11.2019

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41

НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:

„Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737, гр. София, район Възраждане, ул. „Брегалница“ № 45, ет. 4

ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

Интернет страницата www.kino.nova.bg/film, където ще бъдат публикувани общите условия на Играта, както и Победителите от Играта.

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

 • 30 бр. двойни билета за филма „Замръзналото кралство 2“ и

 • 30 бр. оригинални награди от филма „Замръзналото кралство 2“, които са:

 • 10 бр. оригинална чанта с връзки от филма „Замръзналото кралство 2“;

 • 10 бр. оригинален несесер с ученически принадлежности от филма „Замръзналото кралство 2“
 • 10 бр. оригинален тефтер от филма „Замръзналото кралство 2“

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИ:

Участниците следва да се регистрират за участие в играта, като се регистрират на интернет страницата www.kino.nova.bg/film с посочването на своите имена, имейл и информация в кое кино желаят да гледат филма „Замръзналото кралство 2“, както и да посочат отговор в анкета, състояща се от 3 (три) въпроса, с по един възможен отговор от 3 (три) зададени.

Победителите се избират чрез жребий измежду всички Участници дали по един верен отговор на всички 3 (три) въпроса в рамките на периода на провеждане на Играта – 10.11.2019 – 25.11.2019 г.

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

Участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила за участие и Общи условия в играта „ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2“.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1. Провеждането и участието в играта „ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2“ („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

 2. Всеки Участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила, като се регистрира на интернет страницата www.kino.nova.bg/film и като посочи отговор в анкета, състояща се от 3 (три) въпроса.

 3. Участието в Играта е безплатно.

 4. За участие в Играта е необходимо всеки Участник да се регистрира на интернет страницата www.kino.nova.bg/film и да посочи отговор в анкета, състояща се от 3 (три) въпроса.

 5. За участие в играта потребителите трябва да имат активна регистрация на интернет страницата www.kino.nova.bg/film и да са на възраст над 18 години.

 6. „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, в качеството си на организатор на играта, не носи отговорност при каквато и да е невярно предоставена информация от страна на Участниците в Играта, тъй като оповестяването й има единствено декларативен характер.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА  

Играта се провежда в периода 10 ноември 2019 г. – 25 ноември 2019 г.

Играта приключва в 24:00 часа на последния ден от периода. Организаторът е задължен да обяви победител не по-късно от 10 работни дни след приключване на периода на Играта на интернет страницата www.kino.nova.bg/film.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ