ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 награди по 500 лв. и 250 награди по 20 лв. от GiftCards

Спечелете 2 награди по 500 лв. и 250 награди по 20 лв. от GiftCards

Играта продължава до 12 януари 2020 г.

Официални правила на промоционална кампания
„Перфектната КОЛЕДА – Купи GiftCard Mastercard и спечели“

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „Перфектната КОЛЕДА – Купи GiftCard Mastercard и спечели“ („Кампания“) се организира и провежда от Айкарт АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Бизнес Парк Варна, сграда Б1, накратко „Организатор“.

Настоящите Правила са публикувани на сайта www.giftcards.eu/promo  откъдето са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата www.giftcards.eu/promo .

ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези правила:

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, на което е била издадена GiftCard Mastercard.

УЧАСТНИК се нарича всеки Клиент, на когото е издадена GiftCard Mastercard от офисите на Айкарт АД в The Mall, Paradise Center, Mall of Sofia, Sofia Ring Mall, Mall Plovdiv, Grand Mall Varna и получил скреч карта от промоционалната игра в периода от 12/11/2019 г. до 12/01/2020 г. до изчерпване на количествата.

ПЕЧЕЛИВШ е онзи Участник, който е:

  • – изтеглил скреч карта, в която има награда GiftCard на стойност 20,00лв.
  • – изтеглен на случаен принцип, след регистрация в сайта на играта на адрес giftcards.eu/promo .

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 12/11/2019 г. до 12/01/2020 г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в точките за продажба на GiftCards, в търговски центрове: The Mall, Paradise Center, Mall of Sofia, Sofia Ring Mall, Mall Plovdiv, Grand Mall Varna.

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на кампанията до изчерпване на количествата всеки Клиент, който  направи покупка на GiftCard Mastercard в точките ни за продажба в The Mall, Paradise Center, Mall of Sofia, Sofia Ring Mall, Mall Plovdiv, Grand Mall Varna получава скреч карта. Клиентът изтрива скреч картата единствено и само на място и в случай на печалба получава карта на стойност 20,00 лева веднага. Срещу печеливши скреч карти, които не са изтрити на място пред продвач-консултанта няма да бъдат предавани награди.

Всяка карта носи възможност за участие за голямата награда – 2 карти по 500,00лв. Участникът трябва изрично да се регистрира за участие с код от скреч картата си на www.giftcards.eu/promo. При регистрация Клиента трябва изрично да приеме настоящите правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни Клиента се включва за участие в кампанията и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиента предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, валиден код от скреч картата.

В кампанията нямат право да участват управителите и служителите на Организатора.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти с всяка получена след покупка скреч карта.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата скреч карта, доказваща валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В Промоционалната кампания се раздават общо 252 (двеста петдесет и две) награди:

  • 250 награди – GiftCard Mastercard на стойност 20,00лв.
  • 2 награди – GiftCard Mastercard на стойност 500,00лв.

Наградата не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите участници в томболата за 2 награди – GiftCard Mastercard на стойност 500,00лв. ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на www.giftcards.eu/promo в срок до 10 дни след изтеглянето им, но не по-късно от 24.01.2020 г.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и печелившите не потвърдят съгласието си до 24.01.2020 г., Организаторът си запазва правото наградите да не бъдат раздадени.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора www.giftcards.eu/promo, след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА И ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При потвърждаване на участие, Печелившите участници трябва да предоставят печеливша скреч карта, отговарящи на общите условия на Играта в срок от 7 дни от установяване на контакт с тях. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фотозаснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата GiftCard Mastercard на стойност 20,00лв. се получава на място в обекта, в който е направена покупката срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

Наградата GiftCard Mastercard на стойност 500,00лв се получава в един от обектите на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ