ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Huawei P30 Pro, Huawei M5 lite, Huawei Watch GT 2 и още награди

Спечелете Huawei P30 Pro, Huawei M5 lite, Huawei Watch GT 2 и още награди

В Конкурса не могат да участват снимки с размери под 2160 x 1920px

Ако е дигитален дизайн може да е експорт в JPG или PNG. Ако е картина може да е сканирано копие или снимка с фотоапарат, но не и камера на мобилен телефон с друга марка.

В Конкурса не се допускат до участие снимки, които вече са били публикувани с търговска цел – в списания, вестници, блогове, уебсайтове, реклами и т.н. или са печелили награди в предишни конкурси. Горното не се отнася за снимки, които са били използвани за лични цели и/или са били публикувани в личните блогове, уебсайтове или профилите в социалните мрежи на Участника.

Снимките, участващи в Конкурса могат допълнително да бъдат обработвани с филтри/цветни корекции. Не се допуска добавянето / премахването на предмети, както и промяна на първоначалната композиция на снимката.

Участието на снимките в Конкурса следва да бъде придружено от заглавие на снимката по преценка на Участника.

Всеки Участник има право да качи повече от една снимка, като следва инструкциите на сайта (както е описано по-долу). В случай, че „Участникът“ качи 2 (две) или повече идентични снимки (представящи един и същи дизайн или обект или място), Организаторът или Съорганизаторът имат право да дисквалифицират от Конкурса една или всички подобни снимки на този Участник.

Снимките в „Конкурса“, както и техните заглавия и описания не трябва да включват незаконно съдържание, както и да нарушават приетите морални или социални стандарти и норми и други права.

За снимките, участващи в конкурса на които са заснети лица, авторите на снимките предоставят на Организаторът и Съорганизаторът писмените декларации-съгласия на тези лица да бъдат заснети от автора на снимката с цел участие в Конкурса . В случай, че се докаже , че декларацията не е подписана от заснетото лице и не е налично негово съгласие за заснемането му, Участникът в конкурса (авторът на снимката) се дисквалифицира и се задължава да уреди и заплати за своя сметка всички претенции на това лице , насочени към Организатора или Съорганизатора.

За да участва в Конкурса, Участникът трябва да се регистрира на адрес: https://huawei.nha.bg, като следва инструкциите и подаде цялата необходима информация и/или съгласие. Предоставянето на тази информация и съгласие е напълно доброволно, въпреки че е нужно за участие в Конкурса.

Регистрацията в „Сайта“ изисква съгласие с упоменатите в този документ „Общи условия и правила за участие“.

Организаторът и/или Съорганизаторът могат да изискат от Участника допълнителна информация и/или документи удостоверяващи неговата самоличност, в частност изпълнението на задължението описано в точка 8.1 по-долу и/или изпълнението на всички условия за участие в Конкурса. По-конкретно, от Участника може да бъде поискано да предостави на Организатора и/или Съорганизатора оригиналните на дизайните и необработени файлове с подадените снимки на дизайни и обекти, за да се потвърди изпълнение на условието описано в точка 4.1 по-горе.

В случай, че „Участникът“ не предостави информация, оригиналите на дизайните и/или файловете с подадените снимки на дизайните и на обектите в срок от 5 (пет) дни от датата на изпратения до „Участника“ имейл, Организаторът и/или Съорганизаторът имат право да го дискфалифицират от Конкурс“.

В срок от 72 (седемдесет и два) часа след успешното качване на снимката ( за дигитален дизайн може да е експорт в JPG или PNG, а за картина може да е сканирано копие или снимка с фотоапарат, но не и камера на мобилен телефон с друга марка), Huawei България или оторизирано от тях лице може да я модерира. Модерацията може да се изразява в:

а) потвърждение, че Участникът, снимката и нейното заглавие не нарушават някоя от разпоредбите на настоящите „Общите условия и правила за участие“; и

b) дисквалифициране на снимка или Участник в Конкурса

c) решение за квалификация ва снимката на Участника в Конкурса и за участие в гласуването

Организаторът и Съорганизаторът си запазват правото да контролират съответствието на снимките с разпоредбите на настоящите Общи условия на всеки етап от Съдържанието, но особено по време на гласуването на журито (например чрез използване на налични интернет бази данни за снимки чрез сравняване на сходства, интернет търсачка или функции на Photoshop или други налични инструменти).

Всеки Интернет потребител, включително Участника, („Потребител“), има правото да гласува за своята любима снимка от колекцията снимки, качени на „Сайта“ чрез гласуване на „Сайта“ („Гласуването“).

Гласуването няма да има отношение при избора на победителите от журито, но журито ще вземе под внимание и предпочитанията на феновете гласували с един глас на всяка снимка.

Избрани от журито шестима победители в конкурса ще бъдат класирани съответно от първо до шесто място ще им бъдат връчени следните награди:

a) На победителят класиран на първо място – Голямата награда на „Конкурса“ – Huawei P30 Pro;

б) На победителят класиран на второ място- Втора награда – Huawei M5 lite;

в) На победителят класиран на трето място – Трета награда – Huawei Watch GT 2

г) На победителят класиран на четвърто място -Четвърта награда – Huawei EnVision 360 Cameria

д) На победителят класиран на пето място -Пета награда – Huawei EnVision 360 Cameria

е) На победителят класиран на шесто място – Шеста награда – Huawei EnVision 360 Cameria

Победителите ще бъдат публично оповестени на „Сайта“ на 6 декември 2019 .

Един участник може да спечели със снимките си само една награда, т. е. само една от снимките може да спечели една от „Наградите“ изброени в точка 8.1 a – е.

Всеки спечелил „Участник“ ( Победител) ще бъде индивидуално уведомен чрез имейл относно победата с подробна информация за получаване на „Наградата“.

„Награди“, които не са взети в срок от 14 дни на доставката им до посочения от Участника адрес се губят от Участника и се връщат на Huawei България.

Наградите ще бъдат изпратени на Победителите в 21 (двадесет и един) дневен срок от датата на предоставяне на необходимата информация за доставка и при условие, че са изпълнени всички клаузи на тези Общи условия, както и, че Участникът е предоставил на Организатора, Съорганизатора всички изискани от последните документи, декларации и др.

„Участникът“ декларира, че:

а) притежава авторските права върху всеки дизайн , всяка снимка на дизайн и всяка снимка на обект, предадена за участие в „Конкурса“, върху елементите, представени на снимката, върху заглавието на всяка снимка, предадена за участие в „Конкурса“ (наречени за кратно „Произведението“) или е съавтор, изрично упълномощен да представлява авторските права на „Произведението“ от името на всички съавтори;

б) авторските, права върху „Произведението“ не са ограничени, нито обременени с права на трети страни, и не нарушават правата на трети страни.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

5 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ