ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете списъкът с любимите си подаръци от SOpharmacy

Спечелете списъкът с любимите си подаръци от SOpharmacy
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името “SOpharmacy изпълнява желания”.
Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България. Награди ще бъдат доставяни само на територията на Република България.
Период на провеждане на играта: от 12:00 ч. на 15.11.2019 г. до 24:00 ч. на 15.12.2019 г.
Съдържанието на тези правила е достъпно на www.sopharmacy.bg/koledna-igra.html в периода на организиране на играта, считано от започването ѝ до успешното раздаване на всички награди на печелившите участници.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.
Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ж.к. „Изток“, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.
2. Участници в играта.
В играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.
В играта не могат да участват служители на Организатора, както и близки роднини на тези лица.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Участието в играта не се обвързва със закупуването на продукти.
2. Условия на участие:
Всеки участник трябва да попълни в Коледния каталог на SOpharmacy списъка с членовете на семейството си, които той си избере, както и подаръка от Коледния каталог на SOpharmacy, който би искал да подари на всеки от избраните от него членове на семейството си.
След успешното попълване на списъка всеки участник трябва да направи снимка на списъка и да я качи на стори в Инстаграм профила си с хаштаг  #SOpharmacyWishes
Сумата на всички избрани подаръци от един участник не трябва да надвишава 100 лева.
След края на периода на играта на лотариен принцип ще бъдат изтеглени петима печеливши участника, като всеки от тях ще спечели всички посочени подаръци от списъка му в Коледния каталог на SОpharmacy.
Всеки участник може да участва само с 1 списък с членовете на семейството си и избрани от него подаръци за всеки от тях.
3. Имената (или посочените имена в профилите в Инстаграм) на спечелилите участници ще бъдат обявени на стори в Инстаграм профила на аптеки SOpharmacy (sopharmacybg) на 16.12.2019 г.
4. Лицата, чийто имена са обявени като печеливши, трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение в профила на sopharmacybg в Instagram, за да бъдат уточнени трите им имена, точен адрес и телефон за контакт до 17:00 часа на 17.12.2019 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ