ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 7 машини за пуканки и 14 одеяла от А1

Спечелете 7 машини за пуканки и 14 одеяла от А1
1. Период за участие:
1.1 Периодът за участие в Онлайн играта на А1 „Кой от тези 5 филма ти е най-любим“ („Играта) е от 10:30 ч. на 11.11.2019 г. до 23:59 ч. на 29.12.2019 г. включително.
1.2. Кампанията се провежда на официалната Instagram страница на „А1 България“ ЕАД: https://www.instagram.com/a1.bulgaria/ („Страницата на Кампанията“).
2. Организатори:
2.1. Организатор на Кампанията е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: София 1309, ул. „Кукуш” № 1 („Организаторът“).
2.2. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. или Instagram.
3. Участници:
3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години) с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
3.1.1. посети Instagram профила на Организатора в Instagram: https://www.instagram.com/a1.bulgaria/;
3.1.2. се регистрира или има валидна регистрация в социалната мрежа Instagram (съгласно правилата на сайта);
3.1.3. е или стане фен на Instagram профила на А1 България (започне да го следва);
3.1.4. приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани като бележка на Facebook страницата на А1 на адрес https://www.facebook.com/A1Bulgaria/;. Включването на Участниците в Кампанията означава, че те са приели настоящите Правила.
3.1.5. публикува коментар с конкретен отговор на въпроса Кой от тези 5 филма ти е най-любим“ “. За отговарящ на правилата на играта отговор се счита посочването като коментар на името на едно или повече филмови заглавия, предложени от А1 в конкретния пост за съответната седмична игра, публикуван на стената в профила в Instagram на А1. Освен да остави своя коментар под конкретната снимка за седмичното издание на Играта, участникът трябва да последва и профила на А1 в Instagram (@a1.bulgaria), ако вече не го е направил.
3.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните семейства.
4. Механизъм на участие:
4.1. Участието в Кампанията няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.
4.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т.3.1 – публикувал е коментар с отговор на въпроса „Кой от тези 5 филма ти е най-любим“ чрез споменаване на името на едно или повече филмови заглавия, предложени от А1 в конкретния пост за съответната седмична игра, последвал е профила на А1 в Instagram (@a1.bulgaria) и отговаря на изискванията на т.3.2 се включва в теглене за наградите по т. 5 по-долу.
4.3. По време на целия период на Играта ще има 7 седмични издания. Всеки понеделник в профила на А1 ще се публикува пост с колаж от 5 филмови постера в съответна категория, под който пост участникът трябва да остави своя отговор на въпроса „Кой от тези 5 филма ти е най-любим“, избирайки едно или повече от посочените от А1 заглавия. Всяка седмична игра приключва в 23:59 часа в съответната неделя на седмицата, в която е започнала. Хронологията и категориите за 7-те седмични игри са както следва: 11.11.2019 – 17.11.2019 – филми по комикси; 18.11.2019 – 24.11.2019 – филми на ужасите; 25.11 – 01.12.2019 – спортни филми, 02.12.2019 – 08.12.2019 – биографични филми; 09.12 – 15.12.2019 – фантастика; 16.12 – 22.12.2019 – анимационни филми; 23.12 – 29.12.2019 – коледни филми.
4.4. Всеки участник може да участва с неограничено количество коментари, както в седмичните издания на Играта, така и за целия период на Играта, включващ 7-те седмични игри, публикувани в периода на Играта, посочен в т.1.1.
4.4. Всеки Участник се включва само един път в тегленията за всяка седмична награда и може да спечели само една награда по време на целия период на Играта, независимо колко пъти е публикувал коментар под различните постове на Играта.
5. Награди:
11 – 17 ноември: 1 брой машина за пуканки; 2 броя брандирани одеяла
18 – 24 ноември: 1 брой машина за пуканки, 2 броя брандирани одеяла
25 ноември – 1 декември: 1 брой машина за пуканки, 2 броя брандирани одеяла
2 – 8 декември: 1 брой машина за пуканки, 2 броя брандирани одеяла
9 – 15 декември: 1 брой машина за пуканки, 2 броя брандирани одеяла
16 – 22 декември: 1 брой машина за пуканки, 2 броя брандирани одеяла
23 – 29 декември: 1 брой машина за пуканки, 2 броя брандирани одеяла
6. Определяне на печеливши Участници:
6.1. В тегленето на наградите по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от тези Правила.
6.2. Тегленето на седмичните победители ще се извършва в офиса на Организатора със специализиран софтуеър до 3 дни след приключването на седмичната игра.
6.3. Обявяването на победителите ще става с коментар от страна на Организатора под поста за съответната седмична игра в Instagram до 3 дни след приключването на седмичната игра. В този пост ще се посочват потребителските имена на победителите и наградата, която всеки от тях е спечелил.
6.4. След определяне на печелившите участници се изтеглят още 3 (трима) резервни печеливши Участници. Резервните печеливши Участници може да заместят предходните изтеглени, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.
6.5. След изтегляне на печелившите участници се извършва проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай, че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.
7. Получаване на наградите
7.1. В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т.6 същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването чрез лично съобщение в Instagram. Имената на тримата победители ще бъдат обявени с коментар от страна на Организатора под поста за съответната седмична игра и Story („История“) в рамките на 24 часа след приключването й.
7.1.1. Печелившият Участник трябва да представи всички данни (три имена, телефон, адрес за доставка на наградата и навършени години), които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ