ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 изискани комплекта за хапки и още награди от Stella Artois

Спечелете 30 изискани комплекта за хапки и още награди от Stella Artois
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията “”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” 69, наричана Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.mystellaartois.bg/promo и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.mystellaartois.bg/promo. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на stellaartois.bulgaria@gmail.com .
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Промоцията се провежда в два варианта (механизма), съответно в обекти от канал заведения и обекти в канал магазини.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира на 18-ти ноември 2019г. и продължава до 23:59:59 часа на 31-ви декември 2019г.
5.2. 23:59:59 часа на 31-ви декември 2019г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира уникален код за участие в томбола за голямата награда – изискан комплект хапки, или да получи награда изящен бокал от лимитирана серия или текстилна подложка за хранене от участващите обекти. Наградите изящен бокал от лимитирана серия или текстилна подложка за хранене могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта.
5.3. Срокът, в който участник в Промоцията може да получи спечеления изискан комплект за хапки, е най-късно 10 работни дни след изтеглянето му в томболата, при спазване на всички условия за доставка, подробно описани в Част 9.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

А. 1. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение 2 (два) продукта с марка Stella Artois, в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5л
3 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
4 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
5 Stella Artois Кен.
0,5л
6 Stella Artois Наливна бира.
0,5л
7 Stella Artois Наливна бира.
0,33л

А. 2. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин 4 (четири) продукта с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5л
3 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
4 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
5 Stella Artois Кен.
0,5л

Б. Получаване на промо карта:

Срещу всеки 2 закупени продукта Stella Artois в участващ обект от канал заведения и срещу всеки 4 закупени продукта Stella Artois в участващ обект от канал магазини, получавате промо карта от касиера, съответно – от сервитьора.

В. Участващи обекти:

Списък с участващите обекти можете да откриете на сайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo/“ target=“_blank“>www.mystellaartois.bg/promo. Участващите обекти са обозначени с рекламен материал.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ БРОИ ЗАКУПЕНИ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
На място в заведенията:
Спортна кърпа
1044 2 Лимитиран бокал Stella Artois
Текстилна подложка за хранене 870 2 Текстилна подложка за хранене
На място в магазините: Бокал от лимитирана серия 5 044 4 Лимитирана бокал Stella Artois
Текстилна подложка за хранене 4 200 4 Текстилна подложка за хранене
Голяма награда (томбола): Изискан комплект за хапки 30 2 от заведение или 4 от магазин Изискан комплект за хапки
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят 2 продукта Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващо заведение или 4 продукта Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващ магазин.
8.2. Участникът получава промо карта от съответния сервитьор (ако е закупил два продукта Stella Artois от участващо заведение) или касиер (в случай, че е закупил четири продукта Stella Artois от участващ магазин).
8.3. Ако промо картата е печеливша, на нея е изписана вида на спечелената награда (лимитирана серия бокал или текстилна подложка за хранене). За да получи наградата си, Участникът трябва да предостави промо картата веднага, на място, на съответния сервитьор в обекта, където е спечелил наградата, или на съответния касиер в магазина.
8.4. Ако промо картата е непечеливша, то на нея има изписан уникален код, който участникът може да регистрира на уебсайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo в съдържащата се там регистрационна форма за участие, като освен кода, посочи трите си имена, електронна поща, пълен адрес за доставка и телефонен номер за контакт. Ако участникът бъде изтеглен в томбола на голямата награда изискан комплект за хапки, ще получи уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ).
8.5. Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.
8.6. Участникът трябва да регистрира поне един уникален код, за да участва за томболата.
8.7. При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът не съществува.
8.8. При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.
8.9. Регистрация на уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.
8.10. Спечелилите голямата награда изискан комплект за хапки, участници се определят на произволен принцип, чрез еднократна томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер на 03 януари 2020 г. Теглят се 30 спечелили. Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя в случай, че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.
8.11. Участниците трябва да пазят като доказателство всички промо карти с уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили голямата награда изискан комплект за хапки. При получаването на наградата изискан комплек за хапки спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера промо картата, с чийто уникален код е спечелил, за да получи наградата си. Ако се установи, че уникалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.
8.12. Участник може да спечели не повече от една голяма награда изискан комплект за хапки.
8.13. Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за изискан комплект за хапки.
8.14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
8.15. Наградата изискан комплект за хапки се получава лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ