ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кафе машина Julius Meinl Inspresso

Спечелете кафе машина Julius Meinl Inspresso
ПРАВИЛА
за участие в игра с наименование “Виенско кафе с музиката на концерт-спектакъла “Между два свята”
Игра с наименование “Виенско кафе с музиката на концерт-спектакъла “Между два свята”, свързана с поддържаната от „Джерми Арт енд Ентъртейнмънт” ООД Facebook страница на цигуларя и концерт-изпълнител Марио Хосен.
ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
18.11.2019 – 25.11.2019
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се провежда на територията на Р България и има национален обхват.
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Джерми Арт енд Ентъртейнмънт” ООД, София 1113, ул. “Чарлз Дарвин” 33, ап. 4
НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:
Julius Meinl Bulgaria LTD
ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:
На Facebook страницата на цигуларя и концерт-изпълнител Марио Хосен https://www.facebook.com/mariohossenviolinist/, където са публикувани общите условия на Играта и ще бъде публикуван Победителя от Играта.
НАГРАДАТА В ИГРАТА:
1 бр. капсулна кафе машина Julius Meinl Inspresso
УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДАТА:
Участниците се регистрират за участие в Играта, като публикуват снимка под пост на Facebook страницата на цигуларя и концерт-изпълнител Марио Хосен https://www.facebook.com/mariohossenviolinist/.
Победителят, който печели наградата „Кафе машина Julius Meinl Inspresso“ се избира с жребий на случаен, лотариен принцип измежду всички регистрирани в рамките на провеждане на Играта 18.11.2019 – 25.11.2019.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
  1. Направете снимка на своя билет за концерт-спектакъла “Между два свята”, вдъхновена от духа на класическата музика.
  2. Публикувайте снимката като коментар под поста на страницата на цигуларя и концерт-изпълнител Марио Хосен https://www.facebook.com/mariohossenviolinist/, с който играта е обявена.
УЧАСТНИК В ИГРАТА:
Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в играта “Виенско кафе с музиката на концерт-спектакъла “Между два свята”
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
  1. Провеждането и участието в играта “Виенско кафе с музиката на концерт-спектакъла “Между два свята” („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
  2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила, като заснеме своя билет за концерт-спектакъла “Между два свята” на 25.11.2019 г. и го публикува под пост на Facebook страницата https://www.facebook.com/mariohossenviolinist/.
  3. За участие в Играта участникът използва своя личен Facebook профил.
  4. Участието в Играта е безплатно.
  5. За участие в Играта е необходимо потребител със съответното потребителско име във Facebook.com да посети Facebook страницата на цигуларя и концерт-изпълнител Марио Хосен https://www.facebook.com/mariohossenviolinist/ и да публикува снимка със своя билет под поста, с който е обявена играта.
  6. За участие в играта потребителите трябва да имат активен, реален личен профил във Facebook и да са на възраст над 18 години.
  7. „Джерми Арт енд Ентъртейнмънт” ООД, в качеството си на организатор на играта, не носи отговорност при каквато и да е невярно предоставена информация от страна на Участниците в Играта, тъй като оповестяването й има единствено декларативен характер.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта се провежда в периода 18 ноември 2019 г. – 25 ноември 2019 г., като участниците имат право чрез потребителски профил във Facebook да публикуват снимка на своя билет за концерт-спектакъла “Между два свята”.
Играта приключва в 24:00 часа на последния ден от периода. Организаторът е задължен да обяви победителя не по-късно от 30.11.2019 г. на Facebook страницата https://www.facebook.com/mariohossenviolinist/.
УЧАСТИЕ
Участието в Играта е безплатно.
За участие в Играта е необходимо потребител, навършил 18 години, със съответното потребителско име във facebook.com, да посети Facebook страницата на цигуларя и концерт-изпълнител Марио Хосен https://www.facebook.com/mariohossenviolinist/, където да публикува снимка на своя билет за концерт-спектакъла “Между два свята” под поста, с който Играта е обявена. Не по-късно от 30.11.2019 чрез жребий се избира победител измежду всички дали отговор в рамките на периода на Играта.
С посочването на отговор в рамките на Играта в периода 18 ноември 2019 г. – 25 ноември 2019 г. участникът заявява съгласие с настоящите Правила и официалните правила на Facebook страницата и се задължава да ги спазва.
Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за дружеството, което организира Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ