ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 250 козметични комплекта от dm

Спечелете 250 козметични комплекта от dm

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОЛЕДНА ТОМБОЛА 2019

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Томболата (или наричана още „Играта“) е с период на провеждане от от 28.11.2019 г. до 15.12.2019 г., включително, и се провежда във всички магазини на „дм България“ ЕООД на територията на Република България.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„дм България” ЕООД, ЕИК 200150888, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Тесла” 5, ет. 6, наричано по-долу „Организатор”.

II. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участието е томболата е обвързано с покупка на минимална стойност на и над 20,00 лв. с ДДС от асортимента на „дм България“ ЕООД!

В Играта на Организатора може да участва:

• Всяко пълнолетно лице;
• • Непълнолетни лица, навършили поне 16 години, със съгласието на свой родител или законен представител. Участниците, навършили 16, но ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или попечители за участие в тази игра при условията на настоящите правила, включително и затова личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора „дм България” ЕООД за целите на настоящата кампания. Със самата си регистрация за участие в томболата, по реда предвиден по-долу, лицата, навършили 16 години, но ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са получили това съгласие на своите родители/попечители.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Играта се провежда само на територията на Република България във всички магазини на Организатора.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Всяко лице, което отговоря на условията за участие и има желание да участва в томболата, следва да посети най-удобния за него dm магазин, където да направи една покупка на минимална стойност на и над 20,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД

2. След направената покупка и за да може да участва в томболата, клиентът следва да направи регистрация в създадената за целите на играта онлайн платформа, достъпна чрез официалната страница на Организатора: www.dm-drogeriemarkt.bg. При регистрацията клиентът следва да въведе следните данни:

• три имена,
• e-mail за контакт
• телефонен номер за контакт,
• УНП на касовия бон – Уникален Номер на Продажба – намира се под адреса на магазина,
• dm магазин, в който е направил покупката,
• град, в който би искал да се възползва от наградата си съгласно Раздел V по-долу.

3. Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извършили покупката си и който са регистрирали. В случай че спечели награда, участникът трябва да го представи за справка в оригинал, за да може да получи наградата си.

4. Всеки един клиент може да участва многократно в промоцията в периода на провеждането й с всяка своя покупка на стойност на и над 20,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД, закупени от който да е от dm филиалите на територията на страната.

5. С един касов бон за извършена покупка на и над 20.00 лв. с ДДС може да се участва само веднъж в томболата.

6. Наградите ще бъдат раздадени на общо 250 печеливши по реда на Раздел V. Тегленето на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип на дата 18.12.2019 г. в Централния офис на “дм България“ ЕООД съгласно обявеното в Търговския регистър, от тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и петима резервни участника, които ще получат награда, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване. Имената на всички двеста и петдесет (250) печеливши и пет (5) резерви ще бъдат упоменати с три имена и имейл адрес в специален протокол, изготвен и подписан от членовете на комисията.

V. НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА, ТЕГЛЕНЕ И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1.Имената на всички печеливши участници и адресите на dm магазините, където те са участвали в промоцията, ще бъдат обявени най-късно в срок до 20.12.2019 г. на Facebook и/или интернет-страницата на Организатора на www.dm-drogeriemarkt.bg. Допълнително, служителите на Организатора ще се свържат с всички печеливши по телефон или чрез съобщение на посочения от тях имейл-адрес в срок до 20.12.2019 г. включително, за уточняване на условията и начина на получаване на наградата по реда, описан по-долу.

2. Всеки един от двеста и петдесетте победители, определени по реда на настоящите условия и правила, ще получи награда – подаръчен комплект, включващ бележник-планер за 2020 г. и комплект Balea Warm&Cosy (душ гел 300 мл + Лосион 200 мл + Соли):

2.1. Предметните награди трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до 31.12.2019 от посочения от тях dm магазин за получаване на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ