ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете новогодишен пакет за двама в Австрийските Алпи и 15 козметични награди

Спечелете новогодишен пакет за двама в Австрийските Алпи и 15 козметични награди
Общи условия на играта “Играй и спечели Новогодишен пакет за 2-ма в Австрийските Алпи

Раздел I Общи разпоредби
1.1 „Играй и спечели Новогодишен пакет за 2-ма в Австрийските Алпи” („Играта”) се организира и провежда от „Запо Венчър Кепитъл“ ООД, с адрес на управление гр. София, ул. „Банат“ No 1, ЕИК 205022481., наричан „Организатор” по-долу.
1.2 Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са публикувани на следния Интернет адрес https://nutriwhite.eu/page/obshti-uslovia и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта. Официалните правила са задължителни за всички участници.

Раздел II Територия и Срок на Играта
2.1 Играта стартира от 01.12.2019 г. и продължава до 23.59ч. на 15.12.2019 г.
2.2 Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3 Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел III Право и Условия на участие
3.1 В Играта има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на
възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на „Запо Венчър Кепитъл“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри).
3.2 Участието в играта е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
3.3 За да се включат в томбола за спечелване на награди участниците в Играта трябва да
изпълнят, описаните по-долу стъпки:
 Да направят поне една поръчка на nutriwhite.eu;

 Да регистрират номера на поръчката си на сайта: https://nutriwhite.eu до
23.59 ч. на 15.12.2019 г.

 Oсвен номера на поръчката, лицето попълва имената си, телефон, e-mail

 Всеки участник може да участва многократно с регистриране на различни номера на поръчки.

 Участникът в играта трябва да пази товарителницата, с която е закупил продуктите. Наградата се предоставя само след представянето на документа.

3.4 Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта
(„Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
3.5 Нарушение е всяко действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Играта.
3.6 Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи
обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на
Играта.

Раздел IV Награди
4.1 За периода на Играта, ще бъдат раздадени общо 16 /шестнадесет/ награди:

  • 1 /една/ екскурзия за двама до Австрийските Алпи. (подробна информация за екскурзията, може да видите ТУК )
  • 15 /петнадесет/ козметични продукта от www.nutriwhite.eu

4.2 Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални
или нематериални изгоди.

Раздел V Определяне на печелившите участници и получаване на наградите
5.1 Наградите ще бъдат изтеглени в присъствието на Нотариус измежду всички регистрирали се в Играта участници, съгласно Условията за участие (според раздел III на настоящите правила).
5.2 Tегленето на победителите ще се състои на  16.12.2019г. в присъствието на нотариус и печелившите ще бъдат обявени до 17.12.2019 г. на интернет адреса на играта https://nutriwhite.eu/page/play-win и на facebook страницата https://www.facebook.com/nutriwhite.eu
5.3 Печелившите участници ще получат известие от Организатора на посочения от тях e-mail адрес.
5.4 Печелившите участници трябва да потърсят наградата си до 10 работни дни след обявяването. При получаването на наградата печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. При получаване на наградата, печелившият предоставя товарителницата за направената поръчка от nutriwhite.eu. При липса на товарителница, удостоверяваща направената покупка, наградата не се предоставя.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ