ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 котешки легла, 100 драскалки за котки и 100 комплекта с по 10 консерви за котки Gourmet Gold 85г

Спечелете 20 котешки легла, 100 драскалки за котки и 100 комплекта с по 10 консерви за котки Gourmet Gold 85г

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„ОТКРИЙ ПЕРФЕКТНИЯ ПОДАРЪК ТАЗИ КОЛЕДА”

  1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360, бул.„Европа“ № 128.

  1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 1 Декември 2019 г. в 00:00часа и приключва на 10 Януари 2020 г. в .23:59. часа.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/gourmetpromo

(3) Играта се провежда на територията на Република България.

  1. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ИГРАТА

В Играта участват продуктите: Всички видове Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit

  1. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите в „Нестле България“ АД и служители на партньорите, участващи в организирането на Играта – „APRA Porter Novelli Group  и „Тип Топ Куриер“ АД.

  1. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

 Gourmet къща за котки- 20 броя;

Gourmet драскалка за котки- 100 броя;

Комплект от 10 консерви за котки Gourmet Gold 85г – 100 броя;

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи от участващите продукти Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit   за минимум 3 (три) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

(б)  въведе номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта, и прикрепи снимка(и) на фискалния(ите) бон(ове) на Интернет адрес: www.nestle.bg/gourmetpromo  („Сайта на Играта“). Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти, закупени на  минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(в) запази фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

(2)Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

 

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) На 17.01.2020г на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) спечелили GOURMET къща за котки, 100(сто) спечелили GOURMET драскалка за котки и 100 (сто) . комплекта , всеки комплект съдържащ 10 консерви Gourmet Gold 85g Ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участници за всяка от наградите, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(2) Печелившите номера на фискални бонове ще бъдат публикувани на  20.01.2020г.г. на www.nestle.bg/gourmetpromo.

(3) Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

(4) В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши номера на фискални бонове, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите номера на регистрирани фискални бонове, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ