ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 15 комплекта с три козметични продукта от Golden Rose

Спечелете 15 комплекта с три козметични продукта от Golden Rose

Официални правила за провеждането на онлайн игра
“Календар на красотата от Golden Rose”

1. Организатор и изпълнител на играта

1.1. Онлайн играта “Календар на красотата от Golden Rose!” на Golden Rose е организирана от „Ай Ви Би Козметикс” OOД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път” №42, с ЕИК: 123631043, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

1.2. Изпълнител на онлайн играта “Календар на красотата от Golden Rose!” е „Дижитал Пойнт” OOД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Фр. Нансен” №1, с ЕИК: 203766522.

2. Официални правила на Играта

2.1. Онлайн играта се организира с рекламна цел за популяризирането на марката Golden Rose.

2.2. Официалните правила на Играта са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на www.goldenrose.bg/beautycalendar, където са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане („Официални правила“).

2.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в онлайн играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на интернет адреса на играта www.goldenrose.bg/beautycalendar

2.4. Правилата, както поправките или измененията, влизат в сила след публикуването им на www.goldenrose.bg/beautycalendar

3. Право на участие

3.1. В тази онлайн игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България и което е спазило условията за участие.

3.2. В настоящата игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Ай Ви Би Козметикс” ООД и в „Дижитал Пойнт” ООД , както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4. Период на провеждане на Играта

Онлайн играта “ Календар на красотата от Golden Rose! ” е с период на провеждане от 06.12.2019 г. до 24:00 часа на 31.12.2019 г.

5. Механизъм на провеждане на онлайн играта

5.1. През периода на провеждане на онлайн играта желаещите да участват в нея трябва да посетят специално създадената за играта страница www.goldenrose.bg/beautycalendar.

5.2. Участниците трябва да изберат с клик три от датите на Календара на красотата, като под всяка от тях има скрити продукти с марка Golden Rose.

5.3. След като изберат 3 на брой скрити продукти, участниците трябва да се регистрират за томболата за награди, като въведат име, фамилия, телефон за контакт и имейл адрес.

5.4. Всеки участник може да се регистрира само един единствен път с един и същи имейл адрес.

5.5. С осъществяване на регистрацията за участие в играта всички лица, попълнили регистрационната форма декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.

6. Награди

6.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в играта, са конкретните 3 продукта с марката Golden Rose, които са били отворени от съответния участник след клик върху датите на Календара на красотата, опаковани в красив козметичен несесер от Golden Rose.

6.2. Разпределение на наградите

6.2.1. След изтичане на периода на провеждане на играта, чрез жребий, на случаен принцип посредством уеб базиран софтуер, от всички участвали ще бъдат изтеглени 15 участници, които ще спечелят награда.

6.2.2. Победителите ще бъдат изтеглени на 02.01.2020 г. и имената им ще бъдат обявени в секция Печеливши на микро страницата на играта: www.goldenrose.bg/beautycalendar, както и на facebook страницата www.facebook.com/GoldenRoseBulgaria/

6.3. Получаване на наградите:

6.3.1. Печелившите участници ще получат наградите си чрез куриер, след като представител на Организатора се е свързал с тях и е получил необходимите данни за доставка ( три имена, телефон,точен адрес и нюансите на избраните от него продукти). Срокът за получаване на наградата е 45 дни след свързване с победителя и изпратени от негова страна данни за доставка . Организаторът и Изпълнителя не носят отговорност за забавена доставка поради действия на куриерската компания, както и при неизвършена на доставката поради неточно предоставени данни от печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ