ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смарт часовник и още награди от MAPEI България

Спечелете смарт часовник и още награди от MAPEI България
І. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИГРИТЕ.
1. Игрите се провеждат на стената на официалната страница на MAPEI Bulgaria https://www.facebook.com/mapeibulgaria
2. Организатор на игрите е MAPEI Bulgaria, наричан по-долу за краткост „Организатор“.
II. ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ.
1. Настоящите условия уреждат правилата за обявяването на играта във Фейсбук страницата на Организатора. Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта и последните се съгласяват с тях всеки път при вземане на участие в играта. Организаторът си запазва правото да променя настоящите условия като за целта публикува известие във Фейсбук страницата си. При всяка промяна на настоящите условия, всеки участник следва да се съгласи със същата, за да участва в провежданата игра.
2. За да участва в тегленето за наградите, потребителят в Messenger играта, трябва да:
· отговори правилно на въпросите, които ще му бъдат изпратени в Messenger;
· задължително е отговарянето на въпросите да става чрез предоставените бутони за отговор, които излизат автоматично под въпросите. В случай, че потребителят е с по-лека версия на месинджър (messenger lite), е вероятно тези бутони да не се визуализират;
· aко потребителят вече е въвел отговор ръчно, трябва да се включи отново в играта или да изтрие отговорите, които е въвел към момента, за да се появят отново автоматичните бутони;
· предостави задължително имейл адрес, населено място и професия след изиграването на играта до край, за да може чрез тях Организаторът да се свърже с печелившия участник;
· данните могат да бъдат повторно използвани за изпращане на новини и промоции.
3. Играта в месинджър се стартира автоматично след като потребителят коментира рекламния пост.
4. Всички печеливши ще бъдат обявени в официалната страница на MAPEI Bulgaria във Фейсбук.
5. Периодът на провеждане на играта е: 02.12.2019 г. – 20.12.2019 г.
6. Покупката не е задължително условие за включване в играта.
7. В случай, че дадена игра не е обвързана с покупка, то стойността на наградата няма минимален и/или максимален праг и зависи единствено от всяка конкретна игра.
8. Всички награди, както и конкретните правила, се публикуват на фейсбук страницата на Организатора при започване на играта или могат да се намерят в раздел “Бележки” на Фейсбук страницата на MAPEI Bulgaria: https://www.facebook.com/mapeibulgaria/notes/
ІII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
1. Право на участие във Фейсбук играта има всяко физическо лице, на възраст над 18 години, с активен профил във Фейсбук и адрес на територията на България, на който да бъде доставена наградата/ наградите. При допълнителни изисквания относно лицата имащи право на участие, то същите се публикуват на Фейсбук страницата на Организатора в деня на започване на играта, заедно с нейните конкретни условия.
2. Във Фейсбук играта не могат да участват лица, свързани с Организатора и/или Изпълнителя, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи и др.
3. Допускат се до участие единствено лица, които не използват фалшиви профили, като последното се удостоверява чрез сравнение на името, положено на профила и името на лицето, което е дадено за получаване на наградата.
4. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила.
IV. НАГРАДИ И ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ.
1. Голяма награда: 1 х смарт часовник
2. Малки награди: 10 х ролетки
За да се включи потребителят в томболата за малките награди, трябва да отговори на допълнителни 3 въпроса.
3. Победителите от Фейсбук играта ще бъдат обявени на 20.12.2019 г. с пост на стената във Фейсбук страницата на MAPEI Bulgaria. Изборът се прави на томболен принцип. Организаторът ще се свърже с победителите чрез лично съобщение във Фейсбук единствено за целите на играта, с което Участниците изрично се съгласяват.
4. За да получи наградата си, печелившият участник следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес на територията на страната и телефон за връзка и имейл адрес под формата на лично съобщение в страницата на MAPEI Bulgaria в срок от 3 дни след уведомяването му [не по-късно от 20.12.2019 г.]. Разноските по получаване на наградата са за сметка на Организатора.
5. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
6. Наградата/наградите не може да се преотстъпват на лице, различно от печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ