ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два двойни самолетни билета до Лондон

Спечелете два двойни самолетни билета до Лондон

Официални правила за участие в Игра с награда 2 самолетни билета София-Лондон-София с British Airways, провеждащо се във Facebook страницата Usit Colours Bulgaria в периода 12.12.2019 г. – 29.12.2019 г.

1. ОРГАНИЗАТОР
1.1. Играта с награда 2 самолетни билета София-Лондон-София с British Airways, наричана по-долу „ИГРАТА“, се организира и провежда от Юзит Калърс България ООД, ЕИК 130881129, бул. Васил Левски 36, наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОР“
1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат сила след публикуването им на https://usitcolours.bg/bg/samoletni-bileti/preporuchvame-vi/oficialni-pravila-za-uchastie-v-igra-s-nagrada-2-samoletni-bileta-sofija-london-sofija-s-british-airways/341
1.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.
1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на УЧАСТНИКА от ИГРАТА.
1.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако наградата не бъде получена, поради подадени от ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК неточни или непълни данни за издаване на самолетните билети.

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. ИГРАТА се провежда във Facebook, в страницата Usit Colours Bulgaria, на територията на Република България.
2.2. Период на ИГРАТА: от 12.12.2019 г. до 29.12.2019 г.
2.3. За целите на ИГРАТА ще бъде публикуван пост, който ще бъде отворен за коментари от 12.12.2019 г. 13:00 ч. до 29.12.2019 г. 23:59 ч.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. Право на участие имат всички физически лица на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Юзит Калърс България ООД и техните семейства.

4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. Учасникът трябва да отговори в коментар под поста, публикуван за целите на ИГРАТА, на въпросите: „Кое е първото място, което ще посетиш, ако отидеш в Лондон?“ и “В кой ден от седмицата British Airways имат по 2 полета от София до Лондон?”.
4.2. Потребители, коментирали поста на ИГРАТА след обявения период, няма да бъдат зачитани като участници.
4.3. Участието в ИГРАТА не е обвързано с покупка.

5. НАГРАДА
5.1. НАГРАДАТА е 2 (два) броя самолетни билети по маршрут София-Лондон-София с авиокомпанията British Airways.
5.2. НАГРАДАТА не може да бъде заменяна или предостъпвана и няма паричен еквивалент.
5.3. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 62 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица НАГРАДАТА подлежи на данъчно облагане, ако нейната стойност не е незначителна. Съгласно т. 62 на Допълнителните разпоредби в същия закон, „Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е да 100 лв. с ДДС. В случай че НАГРАДАТА е на по-голяма стойност, ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК ще бъде уведомен за реалната ѝ стойност в момента на получаването ѝ. ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК следва да деклалира стойността на наградата с подаването на годишна данъчна декларация в срок до 30.04.2020 г.

5.4. НАГРАДАТА трябва да бъде използвана не по-късно от 30.09.2020 г. Пътуването може да бъде осъществено между 2.01.2020 г. и 30.09.2020 г. с изключение на официалните празници.

6. ПЕЧЕЛИВШ
6.1. ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК ще бъде изтеглен на 30.12.2019 г. на лотариен принцип.
6.2. ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК ще бъде обявен в коментар под поста на ИГРАТА и в Story във Facebook страницата Usit Colours Bulgaria.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
7.1. ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК следва да се свърже с Юзит Калърс България ООД до 5 работни дни от обявяването му с лично съобщение от профила, от който е участвал в ИГРАТА, към Usit Colours Bulgaria.
7.2. За да получи наградата си, ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК предоставя телефон и имейл за контакт, имената си и дата на раждане, както и тези на пътуващия с него. Всички данни, предоставени от УЧАСТНИКА, ще бъдат използвани единствено за целите на ИГРАТА. Всички предоставени от УЧАСТНИКА лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.
7.3. Наградата ще бъде изпратена на ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК на предоставения от него имейл с в срок от 10 работни дни след предоставената информация от точка 7.2. и потвърдени дати на пътуване.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ