ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери за Rossignol от Kinder и Kaufland

Спечелете ваучери за Rossignol от Kinder и Kaufland

Играта продължава до 5 януари 2020 г.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти на верига магазини „Кауфланд“ в България.

Участващите продукти са: Kinder Maxi King, Kinder Milch-Schnitte, Kinder Pingui („Промоционални продукти“), закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период от верига магазини „Кауфланд“.

Всяко лице, навършило 18 годишна възраст, което е закупило поне три Промоционални продукта от верига магазини „Кауфланд“ на територията на България с една касова бележка в рамките на Промоционалния период, може да участва в томбола и да спечели една от три вида награди, след като регистрира номера на касовата си бележка(и).

Независимо от броя на регистрираните касови бележки, един участник в Промоцията може да спечели само една награда. В случай че един участник е спечелил повече от една награда, той/тя има право да избере да получи само една от спечелените награди.

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.kinder.com („Сайтът“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от верига магазини „Кауфланд“ в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3. Процедурата за участие се осъщeствява в следните стъпки:

    Участникът трябва да въведе номер на касова бележка от магазини „Кауфланд“, която доказва закупуването на поне три Промоционални продукта  в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 05 Януари 2020 г. до 23:59:59 часа.
От участника ще бъде изискано да въведе валиден телефонен номер, както и да потвърди, че е над 18 годишна възраст, и че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.
Участникът трябва да избере един от трите вида награди (изброени в раздел 5.3.), за който да участва.
    Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
След регистрацията участникът ще види екран за потвърждение на регистрацията.
Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира номерата на различни касови бележки, които отговарят на условията на Промоцията. Все пак независимо от броя на регистрираните касови бележки или спечелените награди, един участник може да получи само една награда.

Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, в която се теглят печеливши участници от всички регистрирани в рамките на Промоционалния период, в присъствието на нотариус.

Тегленето ще се организира на 08 януари 2020 г. Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда и за номера на печелившата касова бележка, която са регистрирали. Ако за наградата е необходима доставка, печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България. 

За да бъде валидиран, победителят трябва да изпрати по имейл снимка на печелившата касовата бележка/бележки, с която се е регистрирал за Промоцията и в която да се вижда сумата и името на закупените Промоционални продукти.

За всеки един вид награди ще бъдат изтеглени петима печеливши и три резерви, в случай че спечелил участник не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната касова бележка; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес на територията на Република България; или спечелилият откаже наградата.

Наградите в Промоцията са 3 (три) вида, както следва:

    Награда вид 1: ВАУЧЕР за детски зимни очила Rossignol от верига спортни магазини SLS* с максимална стойност 300 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 5 броя награди.
Награда вид 2: ВАУЧЕР за детско зимно яке Rossignol от верига спортни магазини SLS* с максимална стойност 300 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 5 броя награди.
Награда вид 3:  ВАУЧЕР за детска раница Rossignol от верига спортни магазини SLS* с максимална стойност 300 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 5 броя награди.

* За повече информация относно верига спортни магазини SLS влезте на: www.sls.bg

Стойността на всяка награда не трябва да надвишава 100 пъти стойността на покупката. В случай че стойността на покупката на Промоционалните продукти е по-малко от 3 лева, стойността на ваучера ще е в размер на 100 пъти стойността на покупката.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на промоционалните материали са илюстративни. Всеки печеливш на награда – физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info@kinderpromo.bg , който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Наградите (т.е. ваучерите) ще бъдат доставени от Организатора до победителите чрез куриер или пощенска услуга на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по телефон за това. Спечелилите ще трябва да изпратят по имейл снимка или сканирано копие на касовата бележка за верифициране и валидиране на участието.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора, трите си имена, ЕГН, постоянен адрес и точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6-8 седмици, считано от датата, на която победителят е изпратил пълен адрес за доставка и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

12 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ