ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете игрова конзола XBOX ONE X

Спечелете игрова конзола XBOX ONE X
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
 • ПРОМОЦИЯТА “КУПИ КОМБИНАЦИЯ /ХРАНА С НАПИТКА MONSTER/ ОТ САЙТ ЗА ПОРЪЧКИ WWW.ALADINFOODS.BG И УЧАСТВАЙ В ТОМБОЛА ЗА XBOX” НАРИЧАНА ПО-НАТАТЪК „ПРОМОЦИЯТА“, СЕ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОТ „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД, ВПИСАНО В ТРРЮЛНЦ НА АВ КЪМ МП С ЕИК: 131032463, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, УЛ. „РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА“ № 8 И „АЛАДИН ФУУДС“ ООД, ВПИСАНО В ТРРЮЛНЦ НА АВ КЪМ МП С ЕИК: 115271421, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЕВРОПА“ 119, ЗАЕДНО НАРИЧАНИ „СЪОРГАНИЗАТОРИ“ ИЛИ „ОРГАНИЗАТОРИ“.
ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 • 2.1. УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ УСЛОВИЯТА И РАЗПОРЕДБИТЕ НА ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА, НАРЕЧЕНИ „ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА“.
 • 2.2. ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА СЕ ПУБЛИКУВАТ НА САЙТA MYPROMOCC.BG/ALADIN/ И ЩЕ БЪДАТ ДОСТЪПНИ ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА НА ЦЕНАТА НА ЕДИН ГРАДСКИ РАЗГОВОР НА ТЕЛЕФОНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД: 0700 17 117, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08:00 ДО 17:00 ЧАСА.
 • 2.3. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯТ ИЛИ ДА ДОПЪЛВАТ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, КАТО ПРОМЕНИТЕ ВЛИЗАТ В СИЛА СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИМ ПУБЛИКУВАНЕ НА САЙТА MYPROMOCC.BG/ALADIN/
 • 2.4. С УЧАСТИЕТО СИ В ПРОМОЦИЯТА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ОБВЪРЗВАТ С ДОЛУОПИСАНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И СЕ СЪГЛАСЯВАТ ДА СПАЗВАТ УСЛОВИЯТА И СРОКОВЕТE НА ПРОМОЦИЯТА.
 • 2.5. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ОПИТАЛИ ДА НАРУШАТ ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯТА, ПРИЛАГАЙКИ ТЕХНИКИ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ, КОИТО ПРОМЕНЯТ МЕХАНИЗМА НА ПРОМОЦИЯТА, ЩЕ БЪДАТ АВТОМАТИЧНО ДИСКВАЛИФИЦИРАНИ.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
 • 3.1. ПРОМОЦИЯТА СЕ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЕДИНСТВЕНО ЗА ПОКУПКИ В САЙТ ЗА ПОРЪЧКИ WWW.ALADINFOODS.BG
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 • 4.1. В ПРОМОЦИЯТА ИМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОД., ЖИВЕЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ” КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД, КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА (ДЕЦА, РОДИТЕЛИ, СЪПРУЗИ).
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
 • 5.1. ПРОМОЦИЯТА СТАРТИРА ОТ 00:00 Ч. НА 11.11.2019Г. И ПРОДЪЛЖАВА ДО 24:00 Ч. НА 22.12.2019Г. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВСЯКО СЪМНЕНИЕ, СЛЕД 24Ч. НА 22.12.2019 Г. РЕГИСТРИРАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА НЯМА ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНО, ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЯМА ДА ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕЧАЛБА НА НАГРАДИ.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
 • 6.1. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ Е КОМБИНАЦИЯ НА ХРАНА С ВСИЧКИ ВКУСОВЕ НА MONSTER ENERGY, ПРЕДЛАГАНИ В САЙТ ЗА ПОРЪЧКИ WWW.ALADINFOODS.BG, ОБЯВЕНО КАТО „МОНСТЪР КОМБО“- МОНСТЪР КОМБО ВКЛЮЧВА 2 БРОЯ HARD БУРГЕР И 2 БРОЯ НАПИТКА MONSTER ENERGY (ВКУС ПО ИЗБОР) НА ОБЩА ЦЕНА* 11.99 ЛВ. С ДДС

  *ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА ДОСТАВКА.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
 • 7.1. НАГРАДИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ ПРИ УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА, СА СЛЕДНИТЕ:
  /ВИД И БРОЙ НАГРАДИ/:

  • ИГРОВА КОНЗОЛА XBOX ONE X – 1 (ЕДИН) БР. НА СТОЙНОСТ 999.00ЛВ С ДДСНАГРАДАТА НЕ ВКЛЮЧВА ИНСТАЛАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ ИЛИ РАЗХОДИТЕ ЗА ТЯХ.
 • 7.2. НЕ СЕ ДОПУСКА ЗАМЯНА НА СПЕЧЕЛЕНАТА НАГРАДА С НЕЙНАТА ПАРИЧНА РАВНОСТОЙНОСТ ИЛИ С ДРУГА НАГРАДА.
 • 7.3. НАГРАДАТА Е ЛИЧНA, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕОТСТЪПВАНА ИЛИ ЗАМЕНЯНА.
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 • 8.1. ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ, НАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ, КОЙТО В РАМКИТЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОМОЦИЯТА ЗАКУПИ УЧАСТВАЩАТА КОМБИНАЦИЯ, ПОДРОБНО ОПИСАНА В ЧАСТ 6 ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, АВТОМАТИЧНО УЧАСТВА В ПРОМОЦИЯТА

  СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТ ЗА ПОРЪЧКИ WWW.ALADINFOODS.BG ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАПОЗНАВА С ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯТА НА MYPROMOCC.BG/ALADIN/ И ЗАКУПУВА УЧАСТВАЩАТА В ПРОМОЦИЯТА КОМБИНАЦИЯ. С ЕДНА ПОКУКА НА УЧАСТВАЩА В ПРОМОЦИЯТА КОМБИНАЦИЯ СЕ УЧАСТВА САМО ВЕДНЪЖ. ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ ПОВТОРНО В САЙТА ЗА ПОРЪЧКИ WWW.ALADINFOODS.BG, ДА НАПРАВИ НОВА ПОКУПКА НА УЧАСТВАЩАТА В ПРОМОЦИЯТА КОМБИНАЦИЯ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА УЧАСТВА ПОВЕЧЕ ОТ ВЕДНЪЖ В ТОМБОЛА ЗА НАГРАДА.

 • 8.2. ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТ ЗА ПОРЪЧКИ WWW.ALADINFOODS.BG ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ ДА УЧАСТВА В ПРОМОЦИЯТА ТРЯБВА ДА Е ПОСОЧИЛ СВОИТЕ ИМЕНА /СОБСТВЕНО И ФАМИЛНО ИМЕ/, ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА. ТЕЗИ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИ, КАКТО СЛЕДВА: ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИКА ПРИ ИЗПРАЩАНЕТО ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ НА СПЕЧЕЛЕНА ОТ НЕГО НАГРАДА В ИГРАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ НА САЙТА НА ИМЕНАТА НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА КУРИЕР. ВСИЧКИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА ЗАЩИТЕНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗЗЛД И ОРЗД – ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, ВИЖТЕ ЧАСТ 14 ОТ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА.
 • 8.3. ВСЯКА ЕДНА РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТ ЗА ПОРЪЧКИ WWW.ALADINFOODS.BG И ПОКУПКА НА УЧАСТВАЩА КОМБИНАЦИЯ ДАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ, ПРАВО НА ЕДНО УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И СЪОТВЕТНО В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП НА НАГРАДАТА, ПОСОЧЕНА В ЧАСТ 7 ОТ ПРАВИЛАТА.
ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 • 9.1. НАГРАДАТА ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВИ НА УЧАСТНИК, ОТГОВАРЯЩ И ИЗПЪЛНИЛ УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА.
 • 9.2. ПЕЧЕЛИВШИЯТ ЩЕ БЪДЕ ИЗТЕГЛЕН НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП ОТ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА ДО 16.12.2019 Г. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ИЗТЕГЛЯТ И РЕЗЕРВЕН ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК, КОЙТО ДА ПОЛУЧИ НАГРАДА В СЛУЧАЙ, ЧЕ СПЕЧЕЛИЛИЯТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ ОТКРИТ В СРОК ОТ 20 ДНИ, ЗА ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ.
 • 9.3. ИМЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК, КАКТО И СПЕЧЕЛЕНАТА НАГРАДА, ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ В РАМКИТЕ НА ПЕТ РАБОТНИ ДНИ ОТ ДЕНЯ, В КОЙТО Е ИЗТЕГЛЕН ПЕЧЕЛИВШИЯТ НА MYPROMOCC.BG/ALADIN/.
 • 9.4. ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДАТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СРЕЩУ ПОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА, С КОЕТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА САМОЛИЧНОСТТА И ВЪЗРАСТТА НА ПЕЧЕЛИВШИЯ И СЕ ОФОРМЯ СЪОТВЕТЕН ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ.
 • 9.5. ПРИЕМАЙКИ НАГРАДА С ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НАД 100 ЛЕВА, ПЕЧЕЛИВШИЯТ СЕ СЧИТА ЗА УВЕДОМЕН, ЧЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.65, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗЗДФЛ) И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ УСЛОВИЯ В СЪЩИЯ ЗАКОН ОРГАНИЗАТОРИТЕ ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ДЕКЛАРИРА СПЕЧЕЛЕНАТА НАГРАДА ПРЕД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД.
 • 9.6. В ДЕНЯ НА РЕАЛНОТО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА ПЕЧЕЛИВШИЯТ ПОДПИСВА ПРОТОКОЛ/ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩ/А ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО САМОЛИЧНОСТТА МУ (ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И ЕГН) И УДОСТОВЕРЯВАЩ/А, ЧЕ НАГРАДАТА МУ Е ВРЪЧЕНА ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ. ЗА ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА, ПЕЧЕЛИВШИЯТ ТРЯБВА ЗАЕДНО С ПРОТОКОЛА ДА ПРЕДСТАВИ ЛИЧНАТА КАРТА ЗА СВЕРЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА, КАТО ПОСЛЕДНАТА ВЕДНАГА МУ СЕ ВРЪЩА. ТЕЗИ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ САМО И ЕДИНСТВЕНО С ЦЕЛ, КАКТО СЛЕДВА: ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИКА ПРИ ИЗПРАЩАНЕТО ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СПЕЧЕЛЕНАТА ОТ НЕГО НАГРАДА В ПРОМОЦИЯТА И ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА НА „СМАРТ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, ВПИСАНО В ТРРЮЛНЦ НА АВ КЪМ МП С ЕИК: 131092268 (КУРИЕРСКА ФИРМА). ОРГАНИЗАТОРИТЕ СЪХРАНЯВАТ ДАННИТЕ ЗА СРОКА, ИЗИСКУЕМ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
 • 9.7. ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК, ПРЕДОСТАВИЛ НЕВАЛИДЕН ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ, НЕПЪЛЕН ИЛИ НЕТОЧЕН АДРЕС ЗА ДОСТАВКА НА НАГРАДИ.
 • 9.8. СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК, КОЙТО Е ПРЕДОСТАВИЛ ГРЕШЕН, НЕПЪЛЕН ИЛИ НЕТОЧЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ СА МОГЛИ ДА СЕ СВЪРЖАТ С НЕГО, ЗА ДА МУ СЕ ДАДЕ НАГРАДАТА И КОЙТО НЕ СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРИТЕ, ЗА ДА ПОТЪРСИ НАГРАДАТА СИ В СРОК ДО 31.01.2020, ГУБИ ПРАВОТО СИ НА НАГРАДА И ОРГАНИЗАТОРИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА Я ПРЕДОСТАВЯТ НА ДРУГ УЧАСТНИК (ИЗТЕГЛЕН РЕЗЕРВЕН ПЕЧЕЛИВШ), ОТГОВАРЯЩ НА УСЛОВИЯТА.
 • 9.9. НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ ПО КУРИЕР В СРОК ДО 40 /ЧЕТИРИДЕСЕТ/ ДНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ НА MYPROMOCC.BG/ALADIN/
 • 9.10. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ПЕЧЕЛИВШИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ НЕГО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ИЛИ ТЕЛЕФОН С ЦЕЛ ДА ГО ИНФОРМИРА, ЧЕ Е ИЗТЕГЛЕН КАТО ПЕЧЕЛИВШ.
 • 9.11. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУРИЕРСКАТА ФИРМА ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ СЪС СПЕЧЕЛИЛИЯ, ЗА ДА СЕ УТОЧНИ УДОБЕН ДЕН И ЧАС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА. ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК УДОСТОВЕРЯВА САМОЛИЧНОСТТА СИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА.
 • 9.12. ВСЕКИ СПЕЧЕЛИЛ НАГРАДАТА МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЦЕНАТА НА ЕДИН ГРАДСКИ РАЗГОВОР НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ТЕЛЕФОН НА КОМПАНИЯТА: 0700 17 117 (ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08:00 ДО 17:00 ЧАСА).

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ