ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 150 ваучера по 100 лева за пазаруване в Metro от Coca Cola

Спечелете 150 ваучера по 100 лева за пазаруване в Metro от Coca Cola

От 12 до 31 декември 2019 г. купи една МЕТРО единица от Coca-Cola, Fanta, Sprite в опаковка от 1 л, 1.5 л и 2 л и се включи в томбола за ваучер за пазаруване в МЕТРО на стойност от 100 лв.

Регистрирай своята фактура, за да участваш.

„Купи една МЕТРО единица от Coca-Cola, Fanta, Sprite в опаковка от 1 л, 1.5 л и 2 л и се включи в томбола за ваучер за пазаруване в МЕТРО на стойност от 100 лв.”

І. ОРГАНИЗАТОР

1.    Промоционална кампания „Купи една МЕТРО единица от Coca-Cola, Fanta, Sprite в опаковка от 1 л, 1.5 л и 2 л и се включи в томбола за ваучер за пазаруване в МЕТРО на стойност от 100 лв.”
(„Промоцията“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („МЕТРО“), и „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“АД, ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” №8,  регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG131032463, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes за България („ККХБК“), (заедно наричани  „Организатори“).

2.    Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3.    Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

4.    С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II. ДЕФИНИЦИИ

УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на МЕТРО, предоставяща право на пазаруване в магазините на МЕТРО, коeто направи покупка на поне една МЕТРО единица от Участващ обект (съгласно дефиницията по-долу) и поне един от закупените продукти е продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, в опаковки от 1 л, 1.5 л и 2 л, след което се регистрира на metro.bg/Coca-Cola. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаторите, както и на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда в периода: от 06:00:00 ч. на 12.12.2019 г. до 21:00:00 ч. на 31.12.2019 г.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на складова база Банско и складова база Слънчев бряг) („Участващи обекти“).

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка от който и да е Участващ обект, на една МЕТРО единица от продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, в опаковки от 1 л, 1.5 л и 2 л,  може да заяви  участие в теглене за награда, като се регистрира на metro.bg/Coca-Cola. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие. Наградата е подробнo описана в Раздел V от настоящите правила.
Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една МЕТРО единица от продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, в опаковки от 1 л, 1.5 л и 2 л, се счита за едно участие.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

1 от общо 150 бр. ваучери, всеки на стойност 100 лв. за магазини „МЕТРО Кеш енд Кери България“.

Общ брой награди: 150 броя ваучери общо за всички магазини на МЕТРО за целия период на промоцията.

Тегленето на Наградите ще се проведе на 08.01.2020 г. чрез използване на специализиран софтуер, като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 150 Печеливши, както и 20 резервни Участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ