ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тостери, електрически кани, тостер сандвичи, пасатори и бутилки вино

Спечелете тостери, електрически кани, тостер сандвичи, пасатори и бутилки вино

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Играта, която се провежда от Организатора на територията на Република България, е в съответствие с определените в настоящите общи условия правила.

1.2. Организатор – Млечни продукти Вълчев

1.3. Правила – Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

1.4. Участник – Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 14 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.

1.5. Страница на играта – https://www.facebook.com/masloValchev/

1.6. Продължителност на играта – от 21.11.2019 г до 15.01.2020 г., като Организаторът си запазва правото да удължи срока на играта, публикувайки съобщение на страницата на играта.

1.7. Награди:

10 тостера за филийки

10 тостера за сандвичи

10 електрически кани

10 пасатора

20 бутилки малиново вино

1.8. Печеливши – Участници в играта, избрани да получат награда съгласно реда, определен в настоящите Правила.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:

2.1.1. Да прочете настоящите общи условия и след като се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях и се съгласява с тях, да приеме приложението на играта;

2.1.2. Да отговоря на условията на играта;

2.1.3. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които са публикували снимки, на които автентичността е съмнителна и не отговарят на изискването, посочено в условието на играта – да бъдат направени в домашна обстановка

2.2. В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта в периода, в който е описано в условията на играта.

2.3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора в търговската мрежа.

Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от играта всяко лице, което не отговаря на описаните общи условия.

Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.

2.4. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.

2.5 Общо ще бъдат изтеглени 60 победителя.

3. НАГРАДИ, ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1. Победителите за

10 тостера за филийки

10 тостера за сандвичи

10 електрически кани

10 пасатора

20 бутилки малиново вино

награди ще бъдат изтеглени на 15.01.2020 г.

3.2. Определянето на печелившия се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.

3.3.1. Тегленето на жребия и определяне на печелившите става до 17:00 ч. на предварително посочен на страницата на играта ден, следващ последния ден по т. 2.2. от настоящите Общи условия.

3.4. Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.

3.5. Името на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 1 /един/ работен ден от изтеглянето му на страницата на играта

3.6. Получаването на наградата ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившите Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящите Правила влизат в сила oт 21.11.2019 г до 15.01.2020 г

4.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет-страницата на играта.

4.3. В случай че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено Организатора за това на office@etel.bg, като задължително посочи профила, с който се е регистрирал.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ