ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 чудесни награди – куфари и раници от Coca Cola

Спечелете 30 чудесни награди – куфари и раници от Coca Cola

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Снимай се с мечето на Coca-Cola, можеш да спечелиш награда“

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Организатор на Играта „Снимай се с мечето на Coca-Cola, можеш да спечелиш награда“ („Играта“) е S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.
 2. Участниците в Играта са длъжни да спазва условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Facebook и на страницата на Coca-Cola във Facebook.
 3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: www.coca-cola.bg
 4. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на Coca-Cola във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.coca-cola.bg
 5. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от петък, 27.12.2019 г., до 23:59 часа в петък – 31.01.2020 г. включително, като участниците следва да публикуват своите снимки в коментарите под поста на Coca-Cola на страницата на Coca-Cola във Facebook, който обявява началото на Играта на 27.12.2019 г.

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 16-годишна възраст, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, BSS Media, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 16 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.coca-cola.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил във Facebook (www.facebook.com) според Условията за ползване на платформата: https://www.facebook.com/policies?ref=pf
 3. Всеки желаещ да участва в Играта „Снимай се с мечето на Coca-Cola, можеш да спечелиш награда“ ще бъде приканен да отговори най-късно до 23:59 часа на 31-и януари 2020 (включително) на пост на Facebook страницата на Coca-Cola (https://www.facebook.com/717188731719559/posts/2343286812443068/), обявяващ началото на Играта на 27.12.2019 г., с коментар, съдържащ:
  • Снимка на Участника, заснета в някой от следните градове: Пампорово, Банско и Боровец, заедно с бялото мече на Coca-Cola, коeто е разположенo на ски пистите;
 4. За валидно участие се счита всяка снимка, публикувана в коментар, публикуван под обявяващия началото на Играта на 27.12.2019 г. пост на страницата на Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/717188731719559/posts/2343286812443068/) в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 5. След края на периода на Играта (23:59 часа на 31.01.2020 г.) 30 участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награди. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 03.02.2020 г. и обявени на страницата на Coca-Cola във Facebook в коментар под поста на 03.02.2020 г.
 6. Важно е участниците в Играта да не изключват съобщенията за поста с играта, за да имат възможност да се информират за печелившите и в случай, че са сред изтеглените да спазят условието в чл.3 на Раздел 6 за връзка с Организатора.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Ще бъдат избрани по общо 30 (тридесет) победители на случаен принцип от всички участвали и напълно изпълнили условията на Играта „Снимай се с мечето на Coca-Cola, можеш да спечелиш награда“. Общо в промоцията ще бъдат раздадени 9 бр. куфари и 21 бр. раници.
 2. На случаен принцип, чрез електронен жребий сред авторите на одобрени коментари, ще бъдат избрани 30 (тридесет) е и ще бъдат обявени на 03.02.2020 г. не по-късно от 04.02.2020г.
 3. Спечелилите следва да се свържат с организатора чрез лично съобщение до Coca-Cola във Facebook  не по- късно от 48 часа от обявяване на печелившите под поста на играта, за да уточнят детайлите по получаване на наградата си.
 4. Стойността на нито една от описаните в т. 1 и т. 2 на настоящия раздел награди не надвишава 100 лв.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ