ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 чифта Геймърски Слушалки ASTRO

Спечелете 50 чифта Геймърски Слушалки ASTRO

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Монстър Гейминг Слушалки

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 • Промоцията „Купи 2 кена Монстър в ЛИДЛ, регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за едни от 50 Геймърски Слушалки ASTRO“ наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8 наричанa по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • 2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
 • 2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa monster.mypromocc.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 0700 17 117всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
 • 2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта monster.mypromocc.bg
 • 2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
 • 2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 • 3.1. Промоцията „Купи 2 кена Монстър в ЛИДЛ, регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за едни от 50 Геймърски Слушалки ASTRO“ се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на Лидл България ЕООД & Ко КД.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 • 4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ” Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД, “АМЕКСИ“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 • 5.1. Промоцията стартира от 00:00 ч. на 05.12.2019г. и продължава до 24:00 ч. на 02.01.2020г. За избягване на всяко съмнение, след 24ч. на 02.01.2020г. регистриране и участие в промоцията няма да бъде възможно, организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на номера от касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на награди.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 • 6.1. Участващи продукти са всички вкусове на Monster Energy, разпространявани в магазинната мрежа на Лидл България ЕООД & Ко КД.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 • 7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
  /Вид и брой награди/:
  Гейминг слушалки ASTRO A10 – 50 бр. всяка на стойност 149.00лв с ДДС
 • 7.2. Наградата не включва инсталация, поддръжка и ремонт или разходите за тях.
 • 7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 • 7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 • 8.1. Всеки потребител, който в рамките на продължителността на промоцията закупи 2 кена от някой от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните правила, може да участва в промоцията.
  След закупуване на 2 кена Монстър, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на играта monster.mypromocc.bg С една касова бележка може да се участва само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един единствен път, дори и при повече от 2 броя продукти Monster, закупени при покупката, за която е издадена касовата бележка. Всеки участник може да регистрира повече от една касова бележка и по този начин да участва повече от веднъж за награда.
 • 8.2. При първоначалната регистрация, всеки желаещ да участва в промоцията попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка, електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
 • 8.3. Всеки един регистриран код дава на участника право на едно участие в Промоцията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7 от правилата награди.
 • 8.4. Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки, чиито номера е регистрирал, за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки на 2 кена Монстър и в случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 • 9.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи и изпълнили условията за участие в промоцията.
 • 9.2. Печелившите имена ще бъдат изтеглени на случаен принцип от всички участници до 12.01.2020г. Организаторът изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от спечелилите не могат да бъдат открити в срок от 20 дни, за да получат наградите си.
 • 9.3. Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на monster.mypromocc.bg
 • 9.4. Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта, представяне на касови бележки, с които се удостоверява направената покупка на продукти Монстър и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ