ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3000 Milka одеяла и 10 000 Milka възглавници

Спечелете 3000 Milka одеяла и 10 000 Milka възглавници

Официални правила за Промоцията:

I. Организатор на Промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.milka.bg.

II. Период на Промоцията (играта): 01.02.2018 – 28.02. 2018 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

III. Продукти, участващи в Промоцията – Milka шоколади, бисквити, вафли и/или бонбони, независимо от вида и грамажа.

IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.milka.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0888422896 (според тарифния план на абоната).

Право на участие:

V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Публисис АД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

VI. За да получат награда от Промоцията, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера касовата/касовите бележка/бележки от закупения/закупените продукт/и, които показват, че е била направена покупка на продукти Milka на стойност най-малко 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

VIII. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

IX. Стъпка 1: Закупете Milka шоколади, бисквити и/или бонбони (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирайте стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата www.milka.bg

Стъпка 3: Разберете веднага дали печелите една от предвидените награди. Всеки участник ще бъде уведомен дали печели непосредствено след регистрацията на стойността и кода от касовата бележка.

Предвидени награди:

Milka одеяло – общо 3000 броя за периода на Промоцията.

Milka възглавница – общо 10000 броя за периода на Промоцията.

Разпределението на наградите ще се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията.

По така описаната механика на Промоцията, в периода ѝ са предвидени за спечелване средно по 464 броя награди на ден.

X. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта, на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно първата регистрация към профила си.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на касовата бележка за закупените продукти Milka на куриера (стойността и номерът, от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец в момента на покупката.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

XI. Печелившите ще бъдат известени веднага на екрана, че са спечелили, както и чрез имейл съобщение на регистрирания в профила имейл адрес, на който ще получат инструкции как да подадат своите данни за доставка в 10-дневен срок. Всички спечелили ще бъдат публикувани и на страница Печеливши на www.milka.bg. Ако след получаване на известието, те не потвърдят наградите си в срока, посочен в тази точка, печелившите губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

XII. Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия, както и нейната „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!

XIII. Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие.

Всеки пореден опит ще бъде зачетен като невалидна регистрация.

Един участник може да спечели само по един брой Milka одеяло и по максимум три броя Milka възглавница за целия период на Играта. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации на профили „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил (един телефонен номер) от едно и също лице за участие в активността; б) използването на всякакви техники, методи, начини и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините и точния момент на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Раздаване на наградите:

XIV. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *