ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 козметични награди от SVR

Спечелете 50 козметични награди от SVR

ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА „ЛОЯЛНА ПЛАТФОРМА SVR“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името „ЛОЯЛНА ПЛАТФОРМА SVR ”.

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България.

Срок на играта: 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

Съдържанието на тези правила е достъпно в интернет, на адрес https://loyalty-svr.bg/, в периода на организиране на играта, считано от откриването й до 30.06.2020 г.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на продукти на марката SVR по техен избор, на стойност, не по-малка от определената за съответното ниво награда.

2. При покупка на поне един продукт на марката SVR по негов избор, извършена в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. участникът следва да регистрира профил, като попълни име, фамилия и телефон за контакт на регистрационната бланка, налична в интернет, на адрес https://loyalty-svr.bg/. След успешна регистрация на профил, участникът следва да прикачи в обозначеното за това поле в профила сканирано копие на един или повече броя касова бележка за покупка, на което да има видими дата, номер на бележката и покупка на продукт от марката SVR или имейл за потвърждение на онлайн поръчка. Една касова бележка или имейл за потвърждение на онлайн поръчка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка или онлайн поръчката е обозначена покука на един или на повече от един продукт на марката SVR. При налични повече закупени продукти на една касова бележка и в онлайн поръчката, участникът може да заличи визуализацията на закупените продукти, които не са от марката SVR.

При достигане на минималната сума за едно от трите нива награди, участникът има право да избере една от предложените награди, за чието спечелване ще участва в томбола. С една касова бележка или имейл за потвърждение на онлайн поръчка участникът може да участва само в едно ниво за една награда. В едно ниво участникът може да участва с повече от една касова бележка и имейли за потвърждение на онлайн поръчки.

При избор на продукт от по-ниско ниво участникът се отказва от участие със същите касови бележки и онлайн покупки за по-високите нива. Например, при закупени продукти над 100 лв. и избрана награда от същото ниво, участникът се отказва от участие със същите касови бележки или онлайн покупки за награда от нивата с покупки на стойност над 150 и над 250 лв.

Един и същ участник може да участва повече от един път за награда от всяко ниво, при условие, че регистрира уникални касови бележки или онлайн покупки, общата сума на които отговаря на минималната необходима сума за нивото.

3. Наградите в играта са общо 50 броя за всички нива от играта. Възможните награди са следните:

Стойност на закупените продукти на SVR по нива:

Над 100,00 лв.

– TOPIALYSE ПОЧИСТВАЩО МИЦЕЛАРНО ДУШ-ОЛИО ЗА СУХА И АТОПИЧНА КОЖА

– SENSIFINE AR МИЦЕЛАРНА ВОДА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА, СКЛОННА КЪМ ЗАЧЕРВЯВАНИЯ

– SPIRIAL СПРЕЙ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ

– HYDRALIANE ЛЕК ХИДРАТИРАЩ КРЕМ

Над 150,00 лв.

– SEBIACLEAR СЕРУМ ЗА КОМБИНИРАНА И МАЗНА КОЖА

– XERIAL КРЕМ ЗА ТЯЛО ЗА СУХА КОЖА

– TOPIALYSE ИНТЕНЗИВЕН БАЛСАМ-СПРЕЙ ЗА МНОГО СУХА И АТОПИЧНА КОЖА

– CICAVIT + CREME УСПОКОЯВАЩ ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КРЕМ

Над 250,00 лв.

– CLAIRIAL ДЕПИГМЕНТИРАЩ СЕРУМ

– DENSITIUM ОЗАРЯВАЩ РЕВИТАЛИЗИРАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ С УПЛЪТНЯВАЩ ЕФЕКТ

– DENSITIUM КРЕМ ЗА ЛИЦЕ СЪС СТЯГАЩ ЕФЕКТ

– DENSITIUM BI-SERUM ДВУФАЗЕН СЕРУМ СЪС СТЯГАЩ И УПЛЪТНЯВАЩ ЕФЕКТ

4. Имената на печелившите 50 участници ще бъдат изтеглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в интернет, на адрес www.svr.bg на 5.01.2020 г. Ще се свържем с всеки от спечелилите участници на посочения от него телефон до 10.01.2020 г.

5. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Наградите се предоставят в рамките на периода 15.07.2020 г. – 31.07.2020 г. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.

6. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

7. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на адрес https://loyalty-svr.bg/.

8.  Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът не носи отговорност за осъществяване на контакт със спечелил участник при липсващи или попълнени некоректни данни в регистрационната бланка за участие или при посочен неточен адрес за доставка.

2. В случай че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.

3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ