ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесен куфар от Schwarzkopf

Спечелете чудесен куфар от Schwarzkopf
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ПРОМОЦИЯТА „Купете – попълнете – спечелете” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ
Участието в играта е обвързано с покупка.
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „Купи продукт на Schwarzkopf и може да спечелиш куфар ESTIL ” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Фейсбук страницата на Schwarzkopf България, на адрес: https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
Промоцията „Купи продукт на Schwarzkopf и може да спечелиш куфар ESTIL ” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, съгласили се с условията на промоцията.
ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 01 януари 2020 г. и продължава до 29 февруари 2020 г. включително, като в рамките на тези период всеки участващ търговски обект избира 30 дена, в които да проведе промоцията за своите клиенти.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/.
ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, служителите на търговките обекти, в които ще се провежда Промоцията, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградата по промоцията е куфар ESTIL, модел NEXT 55 см.
Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изброените куфари да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт под марката Schwarzkopf от обектите, участващи в промоцията.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след попълване на талон за участие (полетата, намиращи се на листовката за промоцията).
7.3. Наградите могат да се получат до 14 дена след уведомяване на печелившия, в съответния търговски обект, от който е направена покупката.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ