ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 6 комплекта сухи шампоани Batiste

Спечелете 6 комплекта сухи шампоани Batiste
I. Механизъм
1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
Да отбележи в коментар свой приятел/приятелка на поста от 03.01 на страницата на Batiste Bulgaria (https://www.facebook.com/batistebulgaria/)
2. Периодът на Играта e от 03.01.2020 г. до 23:59 часа на 07.01.2020 г.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.
5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
II. Право на участие
6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “Експлора БГ” ООД и “Сарантис България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата Batiste Bulgaria (https://www.facebook.com/batistebulgaria/). Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата Batiste Bulgaria (https://www.facebook.com/batistebulgaria/) всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Наградите в Играта са общо 6 комплекта сухи шампоани Batiste. Всеки комплект съдържа сух шампоан Batiste Original и Batiste Original Mini.
Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип – 3 титуляра и 3 резерви. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.
9. Печелившите участници ще бъдат 3 и ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата на Batiste Bulgaria на 08.01.2020 г.
10. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.
11. Срокът за разпращане на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните на всички печеливши.
12. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращането на личното съобщение към тях.
13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ