ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 86 ваучера на стойност до 1000 лева за пазаруване в магазини Зора

Спечелете 86 ваучера на стойност до 1000 лева за пазаруване в магазини Зора

Официални правила на промоционална кампания

„Пазарувай с кредитната си карта от Пощенска банка в ЗОРА и можеш да спечелиш ваучер за
пазаруване“

1. Предмет
Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на
промоционална кампания „Пазарувай с кредитната си карта от Пощенска банка в ЗОРА и можеш да
спечелиш ваучер за пазаруване“ (“Промоцията“) и уреждат отношенията между Организатора и
физическите лица, участници в Промоцията.

2. Организатор на Промоцията
2.1. Организатор на Промоцията е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Витоша, ул. “Околовръстен път” № 260 („Банката“, „Организатор“).
2.2. Партньор на кампанията е Търговска верига „ЗОРА-М.М.С.“ ООД, ЕИК 121839316, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Чепинско шосе“ № 15.

3. Срок и територия на провеждане на Промоцията
3.1. Промоцията се провежда в периода от 18.12.2019 г. до 31.01.2020 г., включително. (“Период на
провеждане“).
3.2. Промоцията се провежда във всички търговски обекти на верига ЗОРА, на територията на Република
България, в които е възможно разплащането да се осъществява на физически ПОС терминал, инсталиран
от Банката.

4. Участници в Промоцията
В кампанията имат право да участват всички настоящи картодържатели на кредитни карти Visa или
Mastercard („Карти“), издадени от „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) преди старта на
Промоцията (18.12.2019 г.). В Промоцията нямат право да участват картодържатели на кредитни карти
Mastercard Business.

5. Механизъм на Промоцията
5.1. Всеки картодържател, отговарящ на изискванията по т. 4., който в обявения Период на провеждане на Промоцията заплати с Карта покупка на стойност от минимум 25 лева на ПОС терминал, инсталиран от Пощенска банка, в търговски обект на верига ЗОРА, участва автоматично в томбола за една от общо 86 награди по т.6.1.
5.2. Всяка трансакция, направена в съответствие с т.5.1. дава право на едно участие в томболата, като един
участник може да спечели само една награда по т.6.1.
5.4. Печелившите участници от проведената томбола ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в рамките на едно теглене, след приключване на играта. Тегленето ще се състои на 17.02.2020 г.
5.5. При провеждане на тегленето по т.5.4. ще бъдат изтеглени и 40 /четиресет/ резервни участници, които ще имат правото да спечелят награда по т.6.1. при условията на т.7.7.
5.6. При провеждане на томболата по т.5.4. първо ще бъдат изтеглени печелившите за наградите по т.6.1.,
буква „а“. След това ще бъдат изтеглени 20 бр. резервни участници за съответната награда. След тях ще
се изтеглят печелившите участници за наградите по т.6.1, буква „б“, а непосредствено след това и 20 бр.
резервни участници за съответните награди.

6. Описание на наградите
6.1. В настоящата промоция ще се раздават под формата на награди 86 бр. ваучери за пазаруване в
магазини ЗОРА, от които, както следва:
а./ 6 /шест/ броя ваучери – всеки един на стойност 1000 /хиляда/ лв. и
б./ 80 /осемдесет/ броя ваучери – всеки един на стойност 300 /триста/ лв.
6.2. Спечелените награди не могат да бъдат преотстъпвани, променяни или заменяни за друга награда или
за паричната им равностойност.
6.3. Минималната стойност на покупка с ваучера е в размер, равен на стойността му. Ако закупуваната
стока е на стойност по-малка от стойността на ваучера, разликата не се изплаща и не може да се използва
за последваща покупка. Победителят може да доплати, ако желае да направи покупка на по-висока
стойност спрямо стойността на ваучера.
6.4. Ваучерите са с валидност 6 /шест/ месеца от датата на получаване.
6.5. Ваучерите могат да се използват еднократно, само във физически обекти на ЗОРА.
6.6. Банката декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите предметни награди по т.6.1. по
реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.

7. Получаване на наградите
7.1. Печелившите участници от проведената томбола по т.5.4. ще бъдат уведомени с телефонно обаждане
на посочения пред Банката телефонен номер в срок до 5 /пет/ работни дни от провеждането на томболата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • ZDRAVEITE KAJETE MI KAK DA SPE4ELQ DADEN PRODUKT A NE DA GO ZAKUPUVAM KAJETE

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние събираме игрите с награди на едно място. С коментар „участвам“ не участвате никъде. За да участвате в която и да е игра, трябва да изпълните условията, които е поставил всеки организотр. В края на всяка публикация има и линк за участие. Можете да участвате от там.
   Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ