ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 170 комплекта с по два чифта чорапи Пиринско

Спечелете 170 комплекта с по два чифта чорапи Пиринско
Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)
1.Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.
Национална дигитална промоция – “Спечели чорапи от Пиринско”, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, София, Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на facebook страницата https://www.facebook.com/pirinsko.bg/ Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на https://www.facebook.com/pirinsko.bg/
2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
3.Продължителност на Промоцията
Промоцията стартира на 07.01.2020г. и e валидна до 30.01.2020г.
4. Описание на наградите
Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните: 170 комплекта чорапи, всеки от които включва два чифта чорапи, поставени в брандирана кутия.
5. Механизъм на промоцията:
Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да посети facebook и Instagram страницата на Промоцията – https://www.facebook.com/pirinsko.bg/, https://www.instagram.com/pirinskopivo/ и да остави своя коментар под поста и в story
6. Процедура за предявяване и получаване на наградите:
Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата чрез куриер, в рамките на 30 дни след обявяването на победителите в интернет страницата на Промоцията – https://www.facebook.com/pirinsko.bg/ https://www.instagram.com/pirinskopivo/. Спечелилите кутия с чорапи от Пиринско участници се съгласяват да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни – име, адрес и телефон, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол при получаване на наградата си.
7.Печелившии обявяване:
Печелившите в Промоцията ще се определят посредством изтегляне на случаен принцип от всички регистрирали се участници чрез специализиран софтуер – https://www.random.org.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ