ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели знаков кухненски робот KitchenAid всяка седмица

Спечели знаков кухненски робот KitchenAid всяка седмица
Официални правила НА КАМПАНИЯ „KitchenAid“
1.        ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1.   Кампания „KitchenAid” се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА).

1.2.   С участието си в кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.

1.3.   Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на кампанията на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bgwww.billapromo.bg и в магазините BILLA.

1.4.   БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване им на www.billa.bg, ww.billapromo.bg и в магазините BILLA.

2.        ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Кампанията се организира и провежда на територията на България.

3.        ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
3.1.   Кампанията стартира на 09.01.2020 г. и продължава до 15.04.2020 г. включително, като в този период се провеждат две активности – Лоялна програма за събиране на промо точки и използването им за покупка на продукти с марка „KitchenAid“ с отстъпка от продажната цена и Седмична игра (томбола) за спечелване на кухненски робот „Kitchen Aid“.

3.2.   Лоялна програма: Период на провеждане от 09.01.2020 г. до 15.04.2020 г. включително. Събирането на промо точки е възможно от 09.01.2020 г. до 01.04.2020 г. включително. Използването на промо точки за покупка на продукт „KitchenAid“ с отстъпка от продажната цена на съответния продукт е възможно до 15.04.2020 г. включително или до изчерпване на количествата.

3.3.   Седмична игра (томбола): Период на провеждане от 09.01.2020 г. до 15.04.2020 г. включително. В периода на играта ще бъдат проведени общо 14 седмични томболи, като за всяка седмица се тегли 1 бр. кухненски робот „Kitchen Aid“.

4.        МЕХАНИЗЪМ НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА
4.1.   Лоялната програма представлява вид промоция, която дава възможност на клиенти на БИЛЛА да закупят продукти (съдове за готвене и аксесоари за готвене) с марка „KitchenAid“ с отстъпка до 80% oт продажната цена на съответния продукт срещу представяне на колекционерска карта, попълнена с необходимия брой промо точки.

4.2.   Промо точки могат да бъдат получени при направена покупка в магазини BILLA на минимална стойност 10 лв. в периода от 09.01.2020 г. до 01.04.2020 г. включително. За всеки 10 лв. от стойността на еднократна покупка (покупка с един системен касов бон) клиентът получава 1 промо точка. За избягване на съмнение, броят на промо точките се определя на база на общата  стойност на еднократна покупка, която клиентът е направил и заплатил (т.е. от сумата за плащане е приспадната отстъпката от цената на закупените продукти, ако има такава).
Пример: При еднократна покупка на стойност 10 лева – 1 промо точказа 20 лева – 2 промо точки, за 23 лева – 2 промо точки, за 38 лева – 3 промо точки.

4.3.   Колекционерските карти се предоставят безплатно във всеки магазин BILLA.

4.4.   Продуктите с марка „KitchenAid“, които могат да бъдат закупени с отстъпка от продажната цена срещу представяне на попълнена колекционерска карта с необходимия брой промо точки, са както следва:

Вид продукт | Брой промо точки | Продажна цена с отстъпка  | Продажна цена 
Съдове за готвене:
 •  Тиган Kitchen Aid 24см | 10 | 27,99 лв. | 136,89 лв.
 •  Тиган Kitchen Aid 28см | 10 | 29,99 лв. | 156,44 лв.
 •  Тиган на шефа Kitchen Aid 20см/2L | 10 | 31,99 лв. | 136,89 лв.
 •  Съд за задушаване с капак Kitchen Aid 28см/4.2L | 10 | 54,99лв. | 273,79 лв.
 •  Уок Kitchen Aid 28 cм | 10 | 39,99 лв. | 166,22 лв.
 •  Квадратен грил-тиган Kitchen Aid 26×26см | 10 | 42,99 лв. | 176,00 лв.
 •  Касерола с капак Kitchen Aid 20см/3,1L | 10 | 49,99 лв. | 195,56 лв.
 •  Касерола с капак Kitchen Aid 22см/5,2L | 10 | 59,99 лв. | 264,01 лв.
Аксесоари за готвене:
 •  Стъклен капак Kitchen Aid 28 см | 10 | 18,99 лв. | 68,43 лв.
 •  Прибори за готвене Kitchen Aid (комплект 2бр: лъжица и шпатула) | 10 | 11,99 лв. | 49,00 лв.
 •  Протектор за тигани Kitchen Aid (комплект 2бр) | 10 | 4,99 лв. | 15,63 лв.
Подробна информация за всеки продукт (цена, основни характеристики и др.) е представена на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на кампанията. Обявените цени са с включен ДДС.

4.5.   Извън условията на кампанията, всеки продукт може да бъде закупен свободно на обявената продажна цена.

4.6.   Промо точки се получават само и единствено в момента на заплащане на покупката на касата на съответния BILLA магазин. Представен след покупка касов бон за извършена покупка не дава право на клиента да получи промо точка. Промо точките не могат да се заменят, важат само в рамките на кампанията и нямат паричен еквивалент. Промо точките се считат за валидни само ако са получени при направена покупка в магазини BILLA в периода от 09.01.2020 г. до 01.04.2020 г. включително.

4.7.   Промо точките могат да бъдат използвани за покупка на продукт „KitchenAid“с отстъпка от продажната цена до 15.04.2020 г. включително или до изчерпване на количествата.

5.        МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
5.1.   Право на участие в играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години.  Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

5.2.   В периода на играта от 09.01.2020 г. до 15.04.2020 г. вкл. ще бъдат проведени общо 14 седмични томболи, като за всяка седмица се тегли 1 бр. кухненски робот „Kitchen Aid“. В периода на играта ще бъдат раздадени общо 14 кухненски робота „Kitchen Aid“.
5.3.   За участие в седмична томбола е необходимо да бъде извършена покупка на продукт – съд за готвене с марка „KitchenAid“ в периода от 09.01.2020 г. до 15.04.2020 г. вкл. и кодът от ръководството за употреба на продукта да бъде регистриран на www.billapromo.bg. Покупката на продукт – аксесоар за готвене не предоставя възможност на клиента да участва в седмична томбола.
Регистрацията се счита за валидна, ако участникът попълни следните полета: код от ръководството за употреба на продукта (съд за готвене), име и фамилия, имейл адрес и телефон за връзка, на които може да бъде открит при спечелване на награда.

Кодът от ръководството за употреба на съда за готвене представлява съчетание от 8 символа, комбинация от цифри и латински букви (напр. CHM3HJ). Всеки  код е уникален и може да бъде регистриран само веднъж.
5.4.   Всеки участник има право на неограничен брой участия в играта при спазване на условията за участие. Един участник може да спечели повече от една награда. За всяко участие е необходим отделен код.
5.5.   Участниците, които имат успешна регистрация за участие в една седмична томбола, участват в тегленето за награда само за тази седмична томбола. За участие в последващи седмични томболи е необходимо да бъде регистриран успешно нов код.

Например: Ако сте регистрирали код от ръководството за употреба на продукта на 17.01.2020 г., участвате в Седмична томбола № 2, за която наградата ще бъде изтеглена на 23.01.2020 г. За да участвате в седмична томбола № 3,  следва в периода от 23.01.2020 г. до 29.01.2020 г. да регистрирате нов код, т.е. код от ръковдството за употреба на друг закупен съд за готвене.
5.6.    За всяка седмица се тегли 1 бр. кухненски робот „Kitchen Aid“, като датите на теглене са както следва:
Седмична томбола № | Дата на теглене | Период за регистрация на код
| Седмична томбола № 1 | 16.01.2020 г. | от 09.01.2020 г. до 15.01.2020 г.
| Седмична томбола № 2 | 23.01.2020 г. | от 16.01.2020 г. до 22.01.2020 г.
| Седмична томбола № 3 | 30.01.2020 г. | от 23.01.2020 г. до 29.01.2020 г.
| Седмична томбола № 4 | 06.02.2020 г. | от 30.01.2020 г. до 05.02.2020 г.
| Седмична томбола № 5 | 13.02.2020 г. | от 06.02.2020 г. до 12.02.2020 г.
| Седмична томбола № 6 | 20.02.2020 г. | от 13.02.2020 г. до 19.02.2020 г.
| Седмична томбола № 7 | 27.02.2020 г. | от 20.02.2020 г. до 26.02.2020 г.
| Седмична томбола № 8 | 05.03.2020 г. | от 27.02.2020 г. до 04.03.2020г.
| Седмична томбола № 9 | 12.03.2020 г. | от 05.03.2020 г. до 11.03.2020 г.
| Седмична томбола № 10 | 19.03.2020 г. | от 12.03.2020 г. до 18.03.2020 г.
| Седмична томбола № 11 | 26.03.2020 г. | от 19.03.2020 г. до 25.03.2020 г.
| Седмична томбола № 12 | 02.04.2020 г. | от 26.03.2020 г. до 01.04.2020 г.
| Седмична томбола № 13 | 09.04.2020 г. | от 02.04.2020 г. до 08.04.2020 г.
| Седмична томбола № 14 | 16.04.2020 г. | от 09.04.2020 г. до 15.04.2020 г.
5.7.   Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, регистрирали код в периода на съответната седмична томбола. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички участници. В рамките на една седмична томбола се тегли един спечелил и един резервен участник, успешно регистрирали код в периода на съответната седмична томбола. За тегленето на наградата се съставя и подписва протокол .

5.8.   Имената на печелившите участници и телефонните им номера без последните 3 цифри ще бъдат публикувани в деня, следващ деня на теглене на наградата на www.billapromo.bg. За спечелването на награда участниците се уведомяват по телефона. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ