ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пътуване до Лондон за двама с включени билети за The BRIT Awards 2020

Спечелете пътуване до Лондон за двама с включени билети за The BRIT Awards 2020

Официални правила на кампания „The BRIT Awards 2020 с БГ Радио и музикалния подпис на Mastercard“

Чл. 1. Организатор

1.1. Кампанията „The BRIT Awards 2020 с музикалния подпис на Mastercard“ се организира и провежда от Метрорадио ЕООД, създаващо радио програма с наименование „БГ Радио“ наречено по-долу накратко “ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С участието си в кампанията участниците се съгласяват с официалните правила.

1.3. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

1.4. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила, като допълненията и/или измененията влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

Чл. 2. Възложители

2.1. Наградите в кампанията “The BRIT Awards 2020 и музикалния подпис на Mastercard” се предоставят от Mastercard® Europe SA, регистрирано в Белгия под номер RPR 0448038446, с адрес за кореспонденция  198A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium (Mastercard®)

2.2. Кампанията “The BRIT Awards 2020 с БГ Радио и музикалния подпис на Mastercard” се организира по инициатива на Mastercard® Europe SA. Mastercard® Europe не е администратор, търговец или организатор на кампанията и не носи отговорност пред държавни институции, физически лица или компании, включително пред потребители и/или участници в кампании, във връзка с условията за участие, механизма, както и по отношение на други условия на промоционалната кампания. Всички запитвания относно участието в промоционалната кампания, участниците следва да отправят към ОРГАНИЗАТОРА.

2.3. Кампанията и предоставянето на наградите се провеждат със съдействието на „БГ Радио“.

Чл. 3. Право на участие

3.1. Право на участие в Кампанията имат всички физически лица, навършили 18 години към момента на участието си и отговарящи на следните условия:

3.1.1. са титуляри на Mastercard, издадена от българска банка преди 01.01.2020 година;

3.1.3. в периода на кампанията са се регистрирали на специално създадената за целта форма на сайта на БГ Радио на следния адрес: www.bgradio.bg.  Регистрацията е еднократна.

3.2. В Кампанията нямат право да участват служителите на Метрорадио ЕООД, служители на Възложителя, служителите на българските дружества от групата на „Фреш Медиа България“ АД, както и членовете на техните семейства, както и  служителите на дружества от групата на Възложителя и техните роднини по права линия.

3.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник, то той има право да анулира получената от него награда, респ. да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

Чл. 4. Механизъм на кампанията

4.1. В периода на кампанията всеки участник трябва да се регистрира еднократно на адрес: www.bgradio.bg чрез въвеждане на следните данни:

– Име и фамилия;

– Град;

– Телефонен номер;

– E-mail;

– да посочи своя избор на музикално изпълнение на музикален подпис на Мастъркард, публикувани на страницата на www.bgradio.bg

Чл. 5. Награди

5.1. Един пакет The BRIT Awards 2020 за двама души. Пакетът включва:

Тридневна екскурзия до Лондон с включени самолетни билети;
Трансфер от летището до хотела и обратно;
Две нощувки в хотел InterContinental London – The O2 с включена закуска;
Хранене в InterContinental London – The O2 преди шоуто;
Два билета за церемонията на Британските Музикални награди The BRIT Awards 2020 с Mastercard на 18.02.2020 г.;
Два билета за посещение на официалното парти след церемонията.

5.2. В рамките на 7 работни дни от края на Кампанията, в офиса на BG Радио и в присъствието на комисия в състав от 5 бр. служители на БГ Радио, на томболен принцип ще бъде изтеглен един печеливш и двама резервни.

Победителят и неговият придружител трябва да бъдат на възраст над 18 години.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ