ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два билета за El Clasico на стадион Сантяго Бернабеу

Спечелете два билета за El Clasico на стадион Сантяго Бернабеу

Играта продължава до 9 феявруари 2020 г.

Закупи продукти NIVEA MEN и можеш да спечелиш два билета за El Clasico на стадион Сантяго Бернабеу!

Знаем, че си с тях на всеки важен мач, че изживяваш всеки момент от играта, че празнуваш всеки един гол и ги следиш на терена до последната минута. Ето затова ти си част от екипа! И затова Real Madrid те очаква на своя територия, на стадион Сантяго Бернабеу, за да изживееш тръпката от мястото на събитието.

За да спечелиш два билета за El Clasico на Сантяго Бернабеу, трябва да закупиш продукти NIVEA MEN на минимална стойност 14 лв. с ДДС в периода от 6 януари до 9 февруари 2020 година, да попълниш формуляра по-долу с твоите данни и да прикачиш касовата бележка.

В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA MEN“.,

Наградата, която може да бъде спечелена в Играта, е следната:
ДВA БИЛЕТА за футболен мач между РЕАЛ МАДРИД и БАРСЕЛОНА за сезон 2019-2020 г. в Мадрид, Испания (датата на футболната среща ще бъде обявена след изготвянето на официалната програмата на Примера Дивисион).


При еднократна покупка на продукти NIVEA MEN, на обща стойност минимум 14 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на награда – ДВA БИЛЕТА за футболен мач между РЕАЛ МАДРИД и БАРСЕЛОНА за сезон 2019-2020 г. в Мадрид, Испания. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/real-madrid, като въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка и качи снимка на оригинал на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 14 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касова бележка/фактура и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 14 лв. с ДДС през периода на Играта от търговска верига Kaufland България следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно, като за всяка регистрация качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA MEN, на стойност минимум 14 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, различна от вече регистрирана касова бележка/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила.

Ако с една и съща касова бележка/фактура са закупени NIVEA MEN продукти на по-висока стойност от 14 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, клиентът има право да направи само една регистрация с тази касова бележка и неговото име ще участва в Играта за посоченaтa награда само веднъж.

Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект.Не участват в тегленето за наградата лица, които са:
а. участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти с марка NIVEA MEN или на по-ниска от посочената стойност.
Заб.: Ако на касовия бон присъстват и други продукти, закупени от хипермаркет Kaufland, това не е пречка за участие в Играта, стига да са изпълнени условията касовият бон да съдържа продукти с марка NIVEA MEN на стойност най-малко 14 лв., закупени през периода на провеждане на Играта;
б. участвали в Играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти с марка NIVEA MEN на стойност минимум 14 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, извън периода на Играта;
в. направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези правила (име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес и качена снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на NIVEA MEN на стойност минимум 14 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България), както и регистрации с качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Играта.

г. участвали със служебен бон или дубликат на фискалния бон/фактура.

На 11.02.2020 г. в офиса на „Байерсдорф България“ ЕООД с адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, ет.11 ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш Участник, в присъствието на 5 (пет) членна комисия. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.com. Заедно с името на печелившия Участник, ще бъдат изтеглени и имената на 2 (двама) резервни такива. Изтеглянето на имената се извършва в следния ред – първо се изтегля името на печелившия и след това имената на 2 (двама) резервни печеливши.

За резултатите от тегленето на наградата се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившия и двамата резервни печеливши участници.

Протоколът ще бъде публично оповестен на 12.02.2020 г. на https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/real-madrid.

Участникът, спечелил наградата, ще бъде информиран за спечелването на наградата до 18.00 часа на 12.02.2020 г. чрез позвъняване на посочения от него телефонен номер.

В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печелившия Участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се замества от изтеглените резервни печеливши. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши.

Печелившият Участник следва да предостави адрес за доставка на наградата.

В случай, че Печелившият участник поиска да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ, той следва да предостави на Организатора допълнително свои лични данни: ЕГН и постоянен адрес и писмено да изрази изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани от Организатора в изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ.

Наградата – ДВA БИЛЕТА за футболен мач между РЕАЛ МАДРИД и БАРСЕЛОНА за сезон 2019-2020 г. в Мадрид, Испания (датата на футболната среща ще бъде обявена след изготвянето на официалната програмата на Примера Дивисион) – се предоставя от „Байерсдорф България“ ЕООД най-късно 15 календарни дни преди датата на футболната среща под формата на ваучер, а самите билети за футболния мач ще бъдат предоставени непосредствено преди футболната срещата от представители на Beiersdorf срещу предоставянето на ваучера от страна на печелившия Участник.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, Печелившият Участник има правото да поиска от Организатора на Играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.

Организаторът на Играта е длъжен да предостави служебната бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ на печелившия Участник в срок от 14 (четиринадесет) дни от отправеното искане за издаването й. В случай че искането е направено преди получаването на наградата, заедно с последната на Печелившия участник се връчва и служебната бележка.

Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация от печелившия Участник съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на печелившия Участник по ЗДДФЛ и останалите относими закони и подзаконови нормативни актове в областта на данъчното облагане в Република България

При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и оригинал на фискален бон/фактура, свидетелстващ за закупени продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 14 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България в периода на Играта, спазвайки изискването на т. 6.2 от настоящите правила. В случай, че Участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ