ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 ваучера за пазаруване на стойност 100 лева

Спечелете 30 ваучера за пазаруване на стойност 100 лева

Играта продължава до 29 февруари 2020 г.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби стартира игра, в която всеки клиент, актуализирал мобилен телефон или имейл на интернет адрес http://update.energo-pro.bg в периода 1 септември 2019 – 29 февруари 2020 г., ще участва в томбола за спечелването на един от 30 ваучера за пазаруване на стойност 100 лева. Играта „Актуализирай данните си и спечели“ ще бъде активна в рамките на 6 месеца и в нея могат да се включат пълнолетни физически лица, които са битови (нестопански) клиенти на компанията. Тегленето на печелившите ще бъде извършвано на случаен принцип в присъствието на нотариус веднъж месечно.

Актуализацията на клиентските данни спестява време на клиентите и улеснява комуникацията между потребителите и ЕНЕРГО-ПРО Продажби. Ускорява се времето за получаване на уведомления, включително напомняне за просрочено плащане, когато има вероятност за прекъсване на електрозахранването. Актуалните имейл или мобилен телефон в базата данни на компанията дават възможност на клиентите да получат и по-детайлна информация при постъпило запитване на денонощния телефон за връзка на ЕНЕРГО-ПРО Продажби 0700 800 61 или на имейл адрес service@energo-pro.bg.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „Актуализирай данни за комуникация и спечели!“
Участието в Играта е безплатно и в нея може да се включи всяко пълнолетно физическо лице – битов клиент на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, наричано за краткост Участник.

Участник в Играта може да бъде само титуляр на клиентски номер, който няма просрочени задължения към „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД към датата на теглене на наградите от играта.

Физическо лице, което притежава повече от един клиентски номер, може да участва в Играта с всеки един клиентски номер поотделно.

В Играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства, както и служители на Дружества от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени в Играта, те ще бъдат дисквалифицирани и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши.

За да се включи в играта Участникът трябва да се регистрира в онлайн Портал за актуализация на данни за комуникация на адрес https://update.energo-pro.bg/ с клиентски номер и ПИН код като декларира или актуализира данни за комуникация по свой избор – телефон или имейл адрес.

Един Участник може да спечели само една награда в периода на провеждане на играта. Всички участници в играта участват във всички оставащи тегления на награди, които следват датата на регистрацията им.

Печелившите в Играта Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип в административната сграда на Организатора, а именно: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Г, в присъствието на нотариус на следните дати: 10.10.2019, 11.11.2019, 10.12.2019, 10.01.2020, 10.02.2020, 10.03.2020г. 15. Участниците дават изричното си съгласие трите им имена да бъдат публикувани и да бъдат обявени на интернет страниците на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД – www.energo-pro.bg и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД – www.energo-pro-sales.bg, както и във всички Центрове за обслужване на
клиенти на ЕНЕРГО-ПРО не по- късно от един работен ден от посочените в т.14 дати, ако бъдат определени за печеливши в Играта.

Печелившите Участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или писмо, изпратено на електронната поща в срок до 5 дни след тяхното определяне.

За да получат наградата си, печелившите Участници трябва да посетят Център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД като предварително уточнят с Организатора кой офис е по- удобен за тях. Организаторът поема разноските по доставяне на наградата до мястото на получаването.

Печелившият Участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час и подпише приемо-предавателния протокол, с който удостоверява писмено, че е получил наградата.

При получаване на наградата печелившите Участници следва да се легитимират пред служител на Организатора с документ за самоличност. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде предадена на упълномощено лице, чрез представянето на изрично нотариално заверено пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Участвам с голямо удоволствие!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние събираме игрите с награди на едно място. С коментар „участвам“ не участвате никъде. За да участвате в която и да е игра, трябва да изпълните условията, които е поставил всеки организотр. В края на всяка публикация има и линк за участие. Можете да участвате от там.
   Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ